dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Relacje inwestorskie

Jako fundusz venture capital o profilu private equity naszym obowiązkiem są przejrzyste relacje z inwestorami. Ta zakładka to miejsce stworzone z myślą o naszych Inwestorach, Partnerach biznesowych, a także wszystkich zainteresowanych sytuacją finansową Assay Group. Tutaj dostępne są aktualne informacje dotyczące naszej działalności.

Ogólne informacje

Assay Management sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 19B
02-677 Warszawa

Assay Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, prowadzi działalność na podstawie wpisu Komisji Nadzoru Finansowego do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi z dnia 7 czerwca 2019 r. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000774998, NIP: 5213858838, REGON: 382740270. Kapitał zakładowy: 60 000 zł, opłacony w całości.