dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Model biznesowy

Dobry model biznesowy ma za zadanie uzyskanie oraz utrzymanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. To metoda na wykorzystanie, jak również powiększenie swoich zasobów. Dzięki temu będziesz w stanie zaoferować najbardziej konkurencyjny produkt / usługę, jednocześnie zapewniając firmie dochody.

Uproszczony model finansowy

Model finansowy jest przedstawieniem prognozy przepływów pieniężnych w okresie najbliższych 36 miesięcy. Umożliwia również zaprezentowanie prognozowanej wielkości kanałów sprzedaży wraz z przypisanymi do nich kosztami:

Podstawowe i niezbędne koszty związane z uruchomieniem przedsięwzięcia
Planowane źródła pozyskania kapitału
Przychody z rozbiciem na kanały sprzedaży
Koszty produkcji i sprzedaży przypisane do każdego kanału
Koszty operacyjne (Koszty R&D, payroll, marketingowe, IT)
Obecne i planowane zadłużenie + koszty obsługi długu

Analiza rynkowa

jest narzędziem służącym do wewnętrznej analizy startupu i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą. Polega na podzieleniu zebranych informacji na cztery kategorie czynników strategicznych:

 • S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę,
 • W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę
 • O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza szansę korzystnej zmiany,
 • T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

jest kolejną kluczową metodą analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Polega na weryfikacji atrakcyjności sektora oraz badaniu jego struktury. Wykorzystuje się ją, by lepiej poznać bliższe otoczenie przedsiębiorstwa:

 • Natężenie walki konkurencyjnej wewnątrz sektora
 • Siła oddziaływania dostawców i możliwości wywierania przez nich presji na przedsiębiorstwa.
 • Siła oddziaływania nabywców i możliwości wywierania przez nich presji na przedsiębiorstwa.
 • Ryzyko pojawiania się nowych producentów.
 • Ryzyko pojawienia się substytutów.

Owner definiując rynek działania swojej firmy, może dokonać jego analizy poprzez wykorzystanie koncepcji rynków docelowych:

 • TAM – (Total Available Market) – Całkowity rynek docelowy
 • SAM – (Serviceable Available Market) – Dostępny rynek docelowy
 • SOM – (Serviceable Obtainable Market) – Rynek docelowy startupu