closedownloadfacebookinstagramlinkedintwitter
Assay Group

Kariera

Assay Management tworzą ludzie o ogromnej pasji, wiedzy i doświadczeniu z zakresu doradztwa inwestycyjnego dlatego nasz zespół stale się powiększa. Od początku naszej działalności wyznajemy zasadę że to „ludzie tworzą miejsca, a miejsce tworzy ludzi”, dlatego też z ogromną przyjemnością przyjmujemy kandydatów, którzy są zainteresowani 

To właśnie dzięki wysokim standardom pracy naszych pracowników, a co za tym idzie wysokiemu poziomowi obsługi, Assay Management jest doceniany przez swoich partnerów biznesowych. 

Prosimy o przesyłanie aplikacji wyłącznie mailem, na adres: kariera@assay.pl, tytułując mail „kariera”. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy obecnie prowadzimy rekrutacje na następujące stanowiska:

Do naszego zespołu Portfolio Management szukamy pozytywnej, dobrze zorganizowanej osoby, która będzie wspierać i nadzorować rozwój naszych startupów.

Zakres obowiązków:

 • Koordynowanie procesów i zadań przypisanych dla poszczególnej Spółki 
 • Współtworzenie i realizacja strategii rozwoju Spółki 
 • Koordynacja przebiegu projektów i procesów min. dofinansowania Spółki 
 • Współtworzenie budżetu oraz kontrola jego realizacji 
 • Realizacja celów projektowych

Wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu projektami 
 • Umiejętności analityczne (analiza i interpretacja budżetów, raportów sprzedażowych) 
 • Znajomość środowiska MS Office (w szczególności umiejętność tworzenia prezentacji w Power Point) 
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego 
 • Mile widziane zainteresowanie rynkiem innowacji technologicznych oraz obszarem finansowo-rachunkowym 
 • Chęć pracy w środowisku startupów chęć pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku młodych firm wchodzących na rynek

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i umiejętności 
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub współpracy 
 • Prywatną opiekę medyczną 
 • Rozwój zawodowy oraz możliwość realnego wpływu na rozwój Spółek Portfelowych

Fundusz Assay prowadzi działalność inwestycyjno-akceleracyjną w obszarze młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw, wykorzystując szerokie doświadczenie zbudowane w obszarze doradztwa gospodarczego. Jesteśmy firmą objętą nadzorem KNF. W związku z dynamicznym rozwojem portfela spółek poszukujemy pracownika na stanowisko:

Capital Resources Manager

Do Twoich głównych zadań będzie należało nawiązanie oraz utrzymywanie relacji z inwestorami. Praca odbywa się na tzw. "ciepłych leadach". Szukamy wyłącznie osób, które mają doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania od inwestorów indywidualnych. Zarówno z inwestorami jak i pracownikami interesuje nas wyłącznie długoterminowa współpraca. Jeżeli chcesz współtworzyć razem z nami innowacyjne spółki a przy okazji budować portfel zadowolonych inwestorów to nasza oferta skierowana jest właśnie do Ciebie.

Prowadzisz rozmowy wyłącznie z osobami, które przeszły wstępną weryfikację i są potencjalnie zainteresowane ofertą.

Wymagania: 

 • Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy z potencjalnymi inwestorami (warunek konieczny) 
 • Umiejętność samodzielnego przeprowadzania spotkań biznesowych (warunek konieczny)

Mile widziane: 

 • Silna motywacja, samodyscyplina i zaangażowanie w wykonywaną pracę 
 • Łatwość nawiązywania kontaktów i utrzymywania relacji 
 • Umiejętność szybkiego uczenia się i chęć dalszego rozwoju zawodowego 
 • Nienaganna dykcja i prezencja 
 • Dyspozycyjność 
 • Działanie z energią i entuzjazmem

Oferujemy: 

 • Zatrudnienie na umowę o pracę 
 • Bardzo wysokie zarobki (pensja podstawowa + prowizja) 
 • Szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych 
 • Aktywny udział w rozwoju firmy 
 • Szkolenia oraz stałe wsparcie merytoryczne 
 • Niezbędne narzędzia pracy 
 • Pracę w zespole profesjonalistów, otwartych na współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń 
 • Pozytywną atmosferę 
 • Dla najlepszych możliwość awansu w strukturach firmy

Osobom bez doświadczenia w pracy z klientem inwestycyjnym z góry dziękujemy. 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Grupa Assay prowadzi działalność inwestycyjno-akceleracyjną w obszarze młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw, wykorzystując szerokie doświadczenie zbudowane w obszarze doradztwa gospodarczego. Poszukujemy pracownika na stanowisko:

Asystent Doradcy Klienta

Do Twoich głównych zadań będzie należało nawiązywanie relacji z potencjalnymi inwestorami. Doświadczenie w kontakcie z klientami jest mile widziane, ale nie konieczne. Wszystkiego Cię nauczymy. 

Mile widziani studenci zaoczni.

Wymagania: 

 • Silna motywacja, samodyscyplina i zaangażowanie w wykonywaną pracę 
 • Łatwość nawiązywania kontaktów i utrzymywania relacji 
 • Umiejętność szybkiego uczenia się i chęć dalszego rozwoju zawodowego 
 • Nienaganna dykcja i prezencja 
 • Dyspozycyjność 
 • Działanie z energią i entuzjazmem 

Oferujemy: 

 • Wysokie zarobki 
 • Umowę o pracę po 3-miesięcznym okresie próbnym 
 • Atrakcyjne wynagrodzenie złożone z podstawy oraz (łatwo osiągalnych) prowizji 
 • Szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych 
 • Aktywny udział w rozwoju firmy 
 • Szkolenia oraz stałe wsparcie merytoryczne 
 • Niezbędne narzędzia pracy 
 • Pracę w zespole profesjonalistów, otwartych na współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń 
 • Pozytywną atmosferę 
 • Dla najlepszych możliwość awansu w strukturach firmy

Zachęcamy do przesyłania dokumentów aplikacyjnych. 

Informujemy że w oparciu o przepisy prawa przetwarzamy dane osobowe kandydatów niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.

Wysyłając zgłoszenie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez Administratora.

Spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest ASSAY MANAGEMENT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa; 
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Dariusza Chmielewskiego, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@assay.pl; 
 3. administrator będzie przetwarzał dane osobowe kandydatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c), art. 4 pkt 11 oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy; podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji; 
 4. możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez administratora danych rekrutacji; w tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 5. kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
 6. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorom); 
 7. administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
 8. dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu rekrutacji; administrator danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, wtedy dane te będą przetwarzane do celów dalszej rekrutacji nie dłużej niż przez 1 rok; wyrażenie zgody jest dobrowolne; 
 9. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, Infolinia: 606-950-000); więcej informacji odnośnie dochodzenia praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się̨ na stronie www.uodo.gov.pl; 
 10. dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;

Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator danych zastrzega jednak, że przesłanie do administratora danych CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych – świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, możecie Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych dla celów rekrutacji z ogłoszenia ……………………………………. przez ……………………………… w celu realizacji procesów rekrutacji.” 

Data……………………………………………Podpis………………………………………………………………………………………

Przykładowa treść zgody dla celów dalszej rekrutacji:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji z ogłoszenia ……………………………………. przez ……………………………………….. także po jej zakończeniu – w celu prowadzenia dalszej rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 1 rok od dnia ogłoszenia wyników niniejszej rekrutacji. Zapoznałem się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie.”

Data……………………………………………Podpis………………………………………………………………………………………