dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Co to jest Pitch Deck?

Pitch deck to krótka prezentacja inwestorska, zawierająca średnio kilkanaście slajdów, które przedstawiają startup oraz jego produkt. Pitch deck tworzony jest przede wszystkim po to, aby przekonać inwestorów i pozyskać finansowanie do startupu. Mimo, iż jest to tylko jeden
dokument, to bardzo często jego zawartość może zadecydować o być lub nie być całego przedsięwzięcia.

Jak przygotować Pitch Deck?

Dobrze skonstruowany Pitch Deck powinien zawierać w sobie odpowiedzi na kilka kluczowych pytań:

Kim jesteś?
Zaprezentuj siebie oraz zespół pracujący nad rozwojem projektu. Zidentyfikuj kluczowych członków teamu. Przedstaw ich dotychczasowe doświadczenie – zarówno w aspekcie ogólnobiznesowym, jak i w branży, w której funkcjonuje oferowany przez Ciebie produkt.
Jaką potrzebę rynkową zaspokaja twój produkt?
Opisz istniejące zapotrzebowanie rynkowe, na które odpowiada twój produkt. Przedstaw proponowane przez Ciebie rozwiązanie i porównaj je z obecnie działającymi na rynku. Zdefiniuj przewagi konkurencyjne swojego projektu.
W jakim modelu biznesowym ma funkcjonować twój projekt?
Określ docelową grupę klientów, do której jest skierowany Twój produkt. Skonkretyzuj w jaki sposób chcesz go monetyzować.
Jak zamierzasz wprowadzić swój projekt na rynek?
Określ jakimi kanałami sprzedaży chcesz docierać do klientów. Zdefiniuj kluczowych partnerów biznesowych. Opracuj optymalną strategię marketingową dla swojego produktu.
Jaki jest potencjał skalowalności twojego projektu?
Określ wielkość rynku docelowego. Opracuj roadmapę rozwoju projektu wraz z oznaczonymi kamieniami milowymi oraz KPI. Oszacuj potencjał przychodowy oraz przewidywane koszty na najbliższe lata.
Jakie zapotrzebowanie wyrażasz w stosunku do inwestora?
Określ zapotrzebowanie finansowe oraz przeznaczenie środków (cel, horyzont czasowy), które chcesz pozyskać. Zdefiniuj zapotrzebowanie pozakapitałowe dla swojego projektu (np. mentoring, nawiązanie kontaktów, wsparcie specjalistów w obszarów kompetencyjnych, których nie posiadasz w swojej organizacji). Przedstaw swoją propozycję inwestycyjną (procent udziałów lub akcji w spółce, który zamierzasz przekazać inwestorom).

Pamiętaj!

Przygotowując pitch deck pamiętaj o tym, by być możliwie jak najbardziej rzetelnym w swoich opracowaniach. Opieraj się na sprawdzonych danych, staraj się realnie oceniać mocne strony i szanse, a także zagrożenia i słabości jakie niesie za sobą Twój projekt. Powodzenia!