dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Ścieżka finansowania

W zależności od etapu, na którym znajduje się Twój projekt dostępne są zróżnicowane ścieżki pozyskiwania kapitału i dalszego finansowania. Każda z nich stawia przed startupem różne wymagania i obowiązki, a wybór najbardziej odpowiedniego zależy od profilu przedsięwzięcia i kompetencji kluczowych członków zespołu.

Fazy ścieżki finansowania

Sposób rozwoju finansowego niemal zawsze zależy od barier wejścia na rynek. To właśnie do nich należy dopasować finansowanie startupu. Liczne ograniczenia wpływają na wybór strategii rozwoju startupu z punktu widzenia finansowania.

Faza Seed – stworzenie produktu/usługi

I runda finansowania zewnętrznego następująca po wykorzystaniu środków „3F” (Family-Friend-Fools).

– POC – Proof of concept dopracowanie projektu i budowa MVP (produkt minimalnej funkcjonalności)
– Weryfikacja techniczna/technologiczna
– Weryfikacja rynkowa
– Wprowadzanie koniecznych zmian
– Skupienie spółki na przedmiocie projektu przy wsparciu inwestora w zakresach ogólnobiznesowych (rachunkowość, prawo, marketing, development etc.)

Faza Startup – II runda finansowania

Poszukiwanie dodatkowego kapitału zewnętrznego

– Dotacje – środki bezzwrotne w dostępne w ramach konkursów publicznych (m.in. PARP/NCBR/PFR/RIF)
– Business Angel – profesjonalny inwestor prywatny
– Inwestor branżowy / Inwestor Finansowy – W zależności od profilu działalności i obranej strategii agregacja dużego kapitału udziałowego w celu skalowania biznesu, tworzenia kolejnych produktów, ekspansji zagranicznej
– Faktoring/Leasing – kapitał dłużny dostępny w ramach sektora bankowego zwiększający płynność działalności operacyjnej
– Pożyczki obrotowe/inwestycyjne – środki dłużne z sektora bankowego z przeznaczeniem odpowiednio na OPEX lub CAPEX

Faza Growth – III Runda (PreIPO)

Rozwój produktu i dynamiczna sprzedaż

– Przygotowanie do emisji publicznej
– Dostosowanie formy i sposobu prowadzenia działalności
– PreIPO – Pozyskanie inwestorów potwierdzających wycenę przed emisją publiczną

Emisja publiczna

Oferta publiczna

– Wejście na rynek regulowany
– Pozyskanie kapitalizacji z emisji akcji oraz rynkowej wyceny spółki
– Prowadzenie relacji inwestorskich zgodnie z obowiązkami spółki publicznej