closedownload
Assay Group

Historia Assay

Grupa Assay powstała z myślą o rozwoju działalności w obszarze doradztwa gospodarczego. Już rok później, prowadząc szereg projektów inwestycyjnych na rzecz naszych klientów, podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu działalności. Tak rozpoczął się dynamiczny proces budowy, funkcjonującej dziś struktury organizacyjnej, zapewniającej młodym przedsiębiorstwom nie tylko kapitał na rozwój, ale i kompleksowe doradztwo pozwalające skutecznie konkurować nawet na najtrudniejszych rynkach.

Cel

Naszym celem jest inwestowanie w młode, obiecujące przedsiębiorstwa oraz wsparcie ich rozwoju w sposób, który pozwala maksymalizować konkurencyjność operacyjną na polskim i międzynarodowym rynku. Przede wszystkim jesteśmy zainteresowani innowacyjnymi i niewtórnymi rozwiązaniami, realizowanymi w obszarach o wysokim potencjale wzrostu. Dzięki kompleksowemu i aktywnemu wsparciu Portfela, jesteśmy w stanie realizować stopy zwrotu, które są rzadko spotykane na rynku.

Nasze warunki

Każdej naszej akwizycji towarzyszy obszerna, szesnastoczynnikowa analiza sytuacyjna, poświęcona rozwojowi przedsięwzięcia w krótkim, średnim i długim okresie. Największy nacisk kładziemy na zespół, potencjał konkurencyjny, skalowalność i opcje wyjścia.

Akceleracja

Jednym z nadrzędnych celów Grupy Assay jest dynamiczne rozwijanie Portfela Inwestycyjnego. Wykorzystując zdobyte doświadczenie, selektywnie i rozważnie prowadzimy akwizycję kolejnych spółek i decydujemy się na wsparcie tych o znacznym potencjale biznesowym. Realizacja i synergia tak wielu projektów równocześnie wpływa na dynamiczny wzrost wartości spółki.

1

Decyzja na start

Decyzję o inwestycji w dany podmiot podejmuje Komitet Inwestycyjny. Zawsze poprzedzamy ją szeroką, szesnastoczynnikową analizą, pomagającą nam z jednej strony ograniczyć ryzyko, a z drugiej maksymalizować zyskowność. Bez względu na decyzję końcową, założyciele otrzymują od nas wyczerpujące informacje zwrotne oraz rekomendacje.

2

Model współpracy

Od początku istnienia każdego podmiotu w naszej strukturze decyzje podejmujemy wspólnie z założycielami. Projektem opiekuje się Portfolio Manager, który odpowiada za 3 do 5 spółek. Na wszystkich etapach rozwoju zarówno PM, jak i założyciele, mają do dyspozycji kilkunastu specjalistów z obszarów takich jak: prawo, finanse, analizy, grafika, programowanie, czy obsługa bieżącej działalności.

3

Etap wdrożeniowy

Wdrożenie wypracowanej koncepcji na rynek, to kluczowy dla każdej spółki etap. Kierując się zasadą, że pierwsze wrażenie robi się tylko raz, upewniamy się co do prawidłowego przygotowania produktu lub usługi, dogłębnego przebadania rynku i przetestowania rozwiązań. Dlatego rozwiązania dostarczane na rynek przez nasze spółki portfelowe, cieszą się powodzeniem już od pierwszych miesięcy działalności.

4

Skalowanie biznesu

Szybki rozwój działalności, zwiększanie zatrudnienia i wejścia na kolejne rynki, to często najtrudniejsza faza w rozwoju młodego przedsiębiorstwa. Tu szczególnie istotne jest wsparcie doświadczonego partnera, dlatego w fazie skalowania skupiamy się na tym, żeby założyciele mieli wszystkie niezbędne narzędzia i zespół, który wesprze ich w ogromnych, często jeszcze nieznanych wyzwaniach.

5

Zrównoważony rozwój

W sytuacji, w której biznes jest już na tyle duży, że opłaca się konstruować dedykowaną mu obszerniejszą strukturę, wspólnie z założycielami podejmujemy decyzję o pełnym usamodzielnieniu spółki portfelowej. Jest to proces trwający od kilku miesięcy do ponad roku, który pozwala na uniezależnienie podmiotu od zasobów wewnętrznych Assay i ponowne ich zaangażowanie w młodsze, szybciej rosnące przedsięwzięcia

Poznaj nasz zespół

Management

 • Łukasz Blichewicz

  Chairman of the Board

 • Iwo Rybacki

  Senior Partner

 • Paweł Kruszyński

  Senior Partner

 • Milena Krasuska

  Chief Operations Officer

Portfolio Management

 • Magdalena Kuratowska

  Portfolio Manager

 • Oleksandra Vyshnevetska

  Portfolio Manager

 • Marzena Wójcik

  Portfolio Manager

 • Weronika Kaniewska

  Assistant

Business Development

 • Rafał Kordel

  Investor Relations Director

 • Adam Jerusalimcew

  Business Relations Director

 • Maciej Zawadzki

  Analyst

 • Michalina Tarasiuk

  Junior Analyst

Operations

 • Justyna Małyszek

  Accountant

 • Katarzyna Różalska

  Lawyer

 • Kinga Sieńko

  Administration Specialist

 • Paweł Urzyczyn

  Operations Manager