dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Relacje inwestorskie

Jako fundusz venture capital o profilu private equity naszym obowiązkiem są przejrzyste relacje z inwestorami. Ta zakładka to miejsce stworzone z myślą o naszych Inwestorach, Partnerach biznesowych, a także wszystkich zainteresowanych sytuacją finansową Assay Group. Tutaj dostępne są aktualne informacje dotyczące naszej działalności.

Struktura akcjonariatu

Osoba odpowiedzialna za kontakt dla akcjonariuszy:

Łukasz Blichewicz
Chief Executive Officer
lukasz.blichewicz@assay.pl

Assay Management Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 19 B
02-677 Warszawa

NIP: 5213858838
REGON: 382740270
KRS: 0000774998

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy: 60 000,00 złotych opłacony w całości