dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Inwestycje alternatywne: poznaj zalety i ryzyka

Assay Group

Alternatywne formy inwestowania mogą okazać się doskonałym sposobem na wypracowanie zysku, szczególnie wtedy, gdy tradycyjne metody angażowania kapitału notują spadki. Rynki inwestycji alternatywnych to sektor, który przeżywa dynamiczny rozwój – w ciągu ostatnich kilkunastu lat wiele osób wybrało właśnie tę opcję. Podobnie jak w przypadku tradycyjnych inwestycji, również te alternatywne mają zalety i wady. Warto przyjrzeć się możliwościom i potencjalnym zagrożeniom, jakie wiążą się z lokowaniem kapitału w nowych dziedzinach.

Czym są inwestycje alternatywne?

Co to jest inwestycja alternatywna? Jest to sposób ulokowania kapitału, który nie opiera się na papierach wartościowych, a co za tym idzie – jest niezależny w stosunku do notowań giełdowych. Tak pojęta definicja pozwala na szerokie spektrum zakupów. Inwestowanie alternatywne jest mocno napędzane zarówno przez inwestorów indywidualnych, poszukujących ciekawych i nieszablonowych sposobów ulokowania kapitału, jak i fundusze inwestycyjne, które potrafią specjalizować się w inwestycjach alternatywnych.

Inwestowanie alternatywne – zalety

Dlaczego warto ulokować kapitał w alternatywne inwestycje? Przede wszystkim, stanowią świetne urozmaicenie portfela inwestycyjnego. Taka dywersyfikacja jest jedną z podstawowych zasad bezpiecznego lokowania kapitału – pozwala na minimalizowanie ryzyka oraz utrzymywanie dodatniego współczynnika rentowności.

Jakie jeszcze zalety mają inwestycje alternatywne? Ponieważ ich ceny nie są powiązane z rynkiem giełdowym, nawet jeśli na parkiecie jest bessa, zapewniają dobrą stopę zwrotu lub umożliwiają bezpieczne zamrożenie kapitału. Z tego względu w czasie kryzysu na giełdzie, wielu inwestorów przerzuca się na alternatywne inwestycje.

Ostatnia zaleta jest związana z niektórymi rodzajami inwestycji alternatywnych, w szczególności w dziedzinie przedmiotów kolekcjonerskich. Ten sektor prezentuje ogromne amplitudy cenowe, ale zdarzają się tzw. „złote strzały” –rzeczy, które nabywa się niskim kosztem, a dopiero po czasie okazują się być bezcenne. Żadna tradycyjna inwestycja nie jest w stanie zaoferować tak dużej i niekiedy wręcz nieprzewidywalnie wysokiej, stopy zwrotu.

Alternatywne inwestowanie – ryzyka

Wchodząc na rynek inwestycji alternatywnych, koniecznie należy uświadomić sobie wady tego rozwiązania i potencjalne ryzyko. Nie oznacza to oczywiście, że minusy przesłonią korzyści, ale raczej fakt, że świadome inwestowanie zmniejsza ryzyko podejmowania niewłaściwych decyzji w kluczowych momentach. Jakie ryzyko niosą ze sobą inwestycje alternatywne? Są to między innymi:

 • Relatywnie niska płynność (w porównaniu z inwestycjami tradycyjnymi)
 • Aktywa fizycznie istnieją, co przekłada się na konieczność ich przechowywania oraz zabezpieczania
 • Może pojawić się trudność z ustaleniem rzeczywistej wartości rynkowej
 • Inwestycje alternatywne zwykle obliczone są na długi horyzont, co najmniej 5 lat
 • Prawidłowe decyzje wymagają specjalistycznej wiedzy lub opłacenia usług doradczych
 • Aktywa mogą podlegać ograniczeniu, jeśli inwestor chce je dostarczyć nabywcy w innym kraju
 • Z uwagi na modę lub trend na rynku mogą występować wahania popytu na dany rodzaj przedmiotów.

Inwestycje alternatywne – rodzaje form lokowania kapitału

Jeśli chodzi o alternatywne inwestycje, w co inwestować? Przedstawiamy kilka bardzo popularnych form lokowania kapitału, dalekich od tradycyjnych. Każda z propozycji ma swoich zwolenników oraz oponentów, ale bez wątpienia wszystkie zasługują na uwagę inwestorów. Do współczesnych alternatywnych form inwestycji możemy zaliczyć:

 • przedmioty kolekcjonerskie i numizmatykę,
 • antyki i dzieła sztuki,
 • biżuterię,
 • alkohole,
 • kryptowaluty,
 • NFT (cyfrowe tokeny kolekcjonerskie).

Jak widać, duże możliwości dają inwestycje alternatywne – rodzaje form zaparkowania kapitału są bardzo różne. Warto więc przemyśleć, w której dziedzinie czujemy się mocni i posiadamy wiedzę umożliwiającą podejmowanie trafnych decyzji zakupu bądź sprzedaży.

Inwestowanie w startupy – ciekawa alternatywa

Ciekawą i zyskującą na popularności alternatywą jest inwestowanie w startupy, nazywane również crowdfundingiem udziałowym. Polega na wyłożeniu kapitału i zakupie udziałów w spółkach, które dopiero pojawiają się na rynku, ale mają ogromny potencjał i siłę przebicia. Niejednokrotnie młodzi przedsiębiorcy poszukują kapitału na rozwój – środków, które pomogą im wystartować z oryginalnym pomysłem na towar lub usługę. Na rynku funkcjonują grupy inwestorów, którzy wyszukują ciekawe startupy i lokują w nich kapitał. Należy do nich między innymi Grupa Assay, która oprócz prowadzenia obiecujących projektów inwestycyjnych, oferuje kompleksowe doradztwo dla przedsiębiorców.

Profesjonalne doradztwo kluczem do sukcesu

Jak widać, alternatywne formy inwestowania są ciekawą opcją zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych graczy na rynku. Prezentują zarówno zalety, jak i pakiet ryzyka, dlatego przed podjęciem wiążących decyzji warto skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. Pomoże nie tylko o określeniu realnej wartości rynkowej przedmiotu inwestycji, ale również w oszacowaniu jej rentowności. Wiedza i przemyślane ruchy inwestycyjne stanowią zapowiedź wyczekiwanych zysków.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: