dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR

Celem projektu TOGETAIR jest zbudowanie platformy porozumienia, wymiany idei i współpracy na rzecz ochrony środowiska, osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz wspierania ambitnych, racjonalnych ekonomicznie celów polskiej polityki klimatycznej.

Inicjatywa łączy różne instytucje i środowiska w Polsce, w szczególności administrację rządową i samorządową, instytucje naukowe, biznes, sektor pozarządowy i media. TOGETAIR ma ambicję zostać istotnym elementem dialogu społecznego w perspektywie całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Unii Europejskiej.

Łukasz Blichewicz w rozmowie z Grzegorzem Gajdą,
TOGETAIR 2023, Strefa Biznesu