dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Assay Index

Badanie Assay Index ma na celu zrozumienie opinii i zachowań Polaków związanych z oszczędzaniem i inwestowaniem. Badanie przeprowadziła firma Maison&Partners w maju 2021 roku. Ankieta online została zrealizowana przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna na reprezentatywnej ogólnopolskiej kwotowo-losowej próbie 1124 Polaków.

Raport Assay Index

AssayIndex powstał z myślą o dostosowaniu prokonsumenckiej oferty, odpowiadającej zasobności, doświadczeniom oraz potencjałowi inwestycyjnemu Polaków. Badanie rynku ma charakter coroczny, a w edycji z 2021 r. szczególną uwagą poświęciliśmy nastrojom związanym z pandemią, spowodowaną SARS-CoV-2. W celu uzyskania możliwie najszerszego obrazu świadomości inwestycyjnej Polaków, stworzyliśmy raport składający się z dwóch komponentów. Pierwszy, to próba badawcza na grupie reprezentatywnej dla ogółu społeczeństwa. Drugi, skupia się na grupie obecnych lub potencjalnych inwestorów.