dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Assay Biznes

Badanie miało na celu poznanie obrazu aktywności gospodarczej Polaków, ich skłonności do zakładania firm, poziomu inicjatywy biznesowej oraz postrzegania warunków i klimatu dla powstawania nowych podmiotów gospodarczych. Badanie przeprowadziła firma Maison&Partners w kwietniu 2022 roku. Ankieta online została zrealizowana przez panel badawczy Ariadna na ogólnopolskiej, losowo-kwotowej próbie 1047 Polaków.

Raport Assay Biznes

Po zrealizowanym w ubiegłym roku badaniu gotowości inwestycyjnej Polaków (Assay Index), tym razem proponujemy spojrzenie na polską przedsiębiorczość i gotowość Polaków do zakładania firm. Zbadaliśmy, jak nasi rodacy postrzegają prowadzenie własnego biznesu oraz jakie napotykają główne bariery dla rozwoju innowacyjności i tworzenia nowych inicjatyw gospodarczych. W tym wydaniu badania sprawdziliśmy również jaki wpływ na polską przedsiębiorczość mają bieżące wydarzenia, takie jak wojna w Ukrainie czy funkcjonowanie ciągle zmienianego Polskiego Ładu.