dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Nowe inwestycje w Assay Group, czyli dobry czas na zakupy

Assay Group
15 marca 2023

To już trzeci odcinek naszej serii, ale premierowy pod względem formy – od teraz jesteśmy na wizji. 

Tym razem rozmawialiśmy o roli i strategii inwestycyjnej naszego funduszu w odniesieniu do zmian zachodzących na transakcyjnym rynku #venturecapital w Polsce i na świecie. 

Czy to dobry czas na zakupy? Na czym polega nasza strategia inwestycyjna? Co to znaczy, że jesteśmy industry agnostic? Jak zmienił się rynek #VC na przestrzeni ostatni lat? Jakie spółki dołączyły do naszego portfela w ostatnim czasie? 

W bardzo interesującej rozmowie, którą prowadził Robert Moreń, odpowiedzi na te i wiele innych pytań udzielili dyrektor zarządzająca – Katarzyna Cicińska oraz prezes zarządu Assay Group – Łukasz Blichewicz. 

Zapraszamy!

Nowe inwestycje w Assay Group, czyli dobry czas na zakupy - To już trzeci odcinek naszej serii, ale premierowy pod względem formy – od teraz jesteśmy na wizji.  Tym razem rozmawialiśmy o roli i strategii inwestycyjnej naszego funduszu w odniesieniu do zmian zachodzących na transakcyjnym rynku #venturecapital w Polsce i na świecie.  Czy to dobry czas na zakupy? Na czym polega nasza strategia inwestycyjna? Co to znaczy, że jesteśmy industry agnostic? Jak zmienił się rynek #VC na przestrzeni ostatni lat? Jakie spółki dołączyły do naszego portfela w ostatnim czasie?  W bardzo interesującej rozmowie, którą prowadził Robert Moreń, odpowiedzi na te i wiele innych pytań udzielili dyrektor zarządzająca – Katarzyna Cicińska oraz prezes zarządu Assay Group – Łukasz Blichewicz.  Zapraszamy!
Masz pomysł na podcast? Chcesz posłuchać o czymś konkretnym?
Daj nam znać!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.