dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Cyberhigiena, czyli higiena w cyberprzestrzeni

Assay Group
17 października 2022

W odcinku pt. „Cyberhigiena, czyli higiena w cyberprzestrzeni” porozmawiamy z przedstawicielami Aegis Security – Prezesem Zarządu Dariuszem Chmielewskim oraz Dyrektorem Rozwoju Sprzedaży – Jarosławem Jasińskim. Głównym celem Aegis Security i naszych gości jest zmiana przyzwyczajeń konsumentów cyberprzestrzeni na zdecydowanie bardziej bezpieczne, niż są obecnie. Data publikacji nie jest przypadkowa, bowiem październik jest Europejskim Miesiącem Cyberbezpieczeństwa. 

Rozmowę poprowadzi nasz człowiek od digitalu, czyli Bartek Gnatowski.

Zapraszamy do odsłuchu! 

#AssayGroup #AegisSecurity #VC #eMisjaPodcast #Podcast #Cybersecurity #Cyberbezpieczeństwo #Cyberhigiena

Bartosz Gnatowski - Digital Strategy Planner w Assay Group. Strateg komunikacji z doświadczeniem w sieciowych i butikowych agencjach marketingowych. Obsługiwał wiodące marki z różnych segmentów rynku (Netfilx, Nestle, Huwaei – HONOR, Kompania Piwowarska etc.). Fan muzyki i dobrej publicystyki.
Masz pomysł na podcast? Chcesz posłuchać o czymś konkretnym?
Daj nam znać!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.