dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter
 

Pandemia zmieni układ sił w biznesie. Kto pójdzie na dno?

Obecny kryzys obnażył słabości jednych firm, ale dla innych okazał się szansą. Dziś jak nigdy innowacyjność jest w cenie. Łukasz Blichewicz, prezes spółki inwestycyjnej Assay: Typowe reakcje przedsiębiorców na kryzys to ograniczenie kosztów lub optymalizacja procesów produkcyjnych i biznesowych. Dlatego kryzysy często są katalizatorami innowacji. Zmuszają do bardziej ekonomicznych zachowań. Jednak o tym, które zachowania są aktualnie ekonomiczne, decydują czynniki odrębne od bezpośrednich przyczyn kryzysu. Identyfikując te aktualne, możemy poznać odpowiedź na pytanie, jakie zmiany w światowej gospodarce przyniesie pandemia. Pewnie będzie to dalsze zmniejszenie znaczenia światowej wymiany handlowej.