dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter
 

Obligacje nadal bezpieczną przystanią. Jakie są alternatywy?

Papiery dłużne, w tym obligacje ciągle traktowane są jak bezpieczna przystań. Jednak dynamiczne zmiany w polityce NBP, a także obecne trendy rynkowe mocno podważają pozycję zarówno krótko-, jak i długoterminówek. Na wahaniach wartości obligacji zyskują fundusze. Czy właśnie te instrumenty będą szansą dla inwestorów indywidualnych oraz MŚP? (…)

Lokaty skutecznie odstraszały inwestorów indywidualnych, ponieważ tylko wiosną br. stopy procentowe spadły z 1,5 proc. do 0,1 proc. Jednocześnie Polacy zaczęli bardziej przychylnym okiem spoglądać w stronę funduszy inwestycyjnych, które nawet w okresie największych wahań na rynku, proponowały zwroty kilkukrotnie wyższe, aniżeli produkty konwencjonalne. (…)

Jaka jest przyszłość funduszy inwestycyjnych, a jaka obligacji? Najpewniej Polacy nie zrezygnują z papierów dłużnych, ale tak też mówiono o lokatach oraz kontach oszczędnościowych – a te na naszych oczach topnieją. Indeksowanie inflacją jest w przypadku obligacji bardzo skutecznym orężem, jednakże innowacyjność, a także dynamika współczesnego rynku motywuje uważnych inwestorów do konsekwentnego śledzenia losów środowiska startupowego. Te z kolei są na wyciągnięcie ręki – wystarczy tylko trafić do sensownego funduszu, który w nie inwestuje. Pytanie tylko, kiedy Polacy otworzą się na nowe instrumenty