dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Konkurs Assay SUPERHERO dla startupów zmieniających świat na lepsze

Ruszył konkurs Assay SUPERHERO dla startupów pozytywnego wpływu. Słowo SUPERHERO rozumiane jest w tym kontekście jako Start Up Positive Effects Recognition to Help Earth Regain Ownership, a definicja ta stanowi punkt wyjścia do oceny startupów zgłaszanych do konkursu.
– Chcemy poznać i docenić te innowacyjne rozwiązania, dlatego ogłosiliśmy konkurs Assay SUPERHERO dla startupów pozytywnego wpływu, które torują drogę do zmian w kwestiach środowiskowych i społecznych – mówi Łukasz Blichewicz, prezes Grupy Assay. I dodaje: – Obok potencjału biznesowego danego startupu pod uwagę brane będą wartości takie jak zaangażowanie społeczne, troska o środowisko naturalne, etyczność oraz transparentność działania. Konkurs wpisuje się w 17 celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, które pozwolą pielęgnować różnorodność życia na Ziemi, wspierać konserwację zasobów naturalnych, jak i czynić ludzkość zdrowszą i bardziej szczęśliwą – dodał Łukasz Blichewicz.