dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter
 

Blisko połowa Polaków nie ma żadnych oszczędności. Większość nigdy nie inwestowała.

Prawie połowa Polaków nie posiada żadnych oszczędności. Pozostali odłożyli średnio niemal 30 tysięcy złotych. Aż 61 proc. ankietowanych przyznało, że nigdy nie miało doświadczeń z inwestowaniem – wynika z badania „Assay Index”.

56 proc. Polaków przyznaje, że posiada odłożone środki, które w razie trudnej sytuacji mogą stanowić tzw. poduszkę finansową. Ich oszczędności wynoszą średnio 29 688 zł. W tej grupie zaledwie 6 proc. osób zgromadziło ponad 100 tysięcy złotych.

Jednocześnie aż 44 proc. ankietowanych przyznało, że nie posiada żadnych oszczędności – wynika z badania „Assay Index”, przeprowadzonego na zlecenie Grupy Assay przez Maison&Partners na reprezentatywnej ogólnopolskiej kwotowo-losowej próbie 1124 Polaków w maju 2021.

Jak czytamy w raporcie, sytuacja finansowa wygląda znacznie lepiej wśród aktywnych i potencjalnych inwestorów. W tej grupie aż 78 proc. badanych deklaruje, że posiada jakiekolwiek oszczędności. Z badania wynika, że niemal połowa inwestorów zgromadziła ponad 30 tysięcy złotych, a oszczędności prawie 15 proc. wynoszą ponad 100 tysięcy złotych.

Jednocześnie tylko 16 proc. Polaków przyznało, że zaoszczędzone pieniądze inwestuje aktywnie, czyli poza lokatami bankowymi. Najczęściej inwestują oni w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (6 proc.) i inne instrumenty finansowe takie jak polisy ubezpieczeniowe (6 proc.), akcje spółek na GPW (5 proc.), w obligacje skarbowe (5 proc.) i korporacyjne (2 proc.).