dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter
 

Assay Index: 60% aktywnych inwestorów wybiera pasywne lokaty, 50% fundusze inwestycyjne

Wśród aktywnych inwestorów największą popularnością cieszą się pasywne lokaty (60%), oraz fundusze inwestycyjne (50%), wynika z badania „Assay Index”, przeprowadzonego na zlecenie Grupy Assay przez Maison&Partners. Popularnością, szczególnie wśród młodszych inwestorów, cieszą się także akcje (45%) i obligacje (34%).

„Na korzystanie z nowoczesnych produktów inwestycyjnych, takich jak Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI), wskazało 9% aktywnych inwestorów. Z kolei aż jeden na trzech badanych spośród grupy, która nie miała dotąd bezpośrednich doświadczeń z ASI, słyszał o tym instrumencie finansowym” – czytamy w komunikacie.

Według badania, jeden na trzech aktywnych inwestorów jest zwolennikiem samodzielnego inwestowania bez pomocy doradców. Ponad połowę mniejszą grupę stanowią osoby, które inwestują wyłącznie przy pomocy doradcy (14%). Najwięcej jest jednak tych, którzy mają zarówno doświadczenie z samodzielnym inwestowaniem, jak i przy wsparciu doradców inwestycyjnych (55%).

„Kiedy popatrzymy na portfel aktywnych inwestorów, nie dziwi w nim obecność akcji, obligacji, funduszy czy polis inwestycyjnych. W zdumienie zaś wprawić może fakt, że także w tej grupie najpopularniejszą formą inwestycji jest lokata. Przy niskich stopach procentowych i wysokiej inflacji gwarantują one faktyczną, sięgającą nawet 5% w skali roku, utratę wartości kapitału, czego – zwłaszcza aktywni inwestorzy – powinni być świadomi” – powiedział członek zarządu Grupy Assay Paweł Kruszyński, cytowany w komunikacie. (…)

Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI), choć cały czas rzadko wybierane, są jednak równocześnie postrzegany jako dobre rozwiązanie na obecne czasy. Jedna na trzy osoby, które zainwestowały w ASI, zrobiły to z tego właśnie powodu. Również co trzecia osoba skorzystała w kwestii inwestycji z rekomendacji doradców i były to częściej kobiety niż mężczyźni.

„Warto zauważyć, że tylko niewielka część aktywnych, jak również potencjalnych inwestorów rozumie, czym są Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) jako prawna forma funduszu. Tymczasem te firmy inwestycyjne profesjonalnie zajmujące się pomnażaniem kapitału, najlepiej zadbają o dostęp inwestora do najlepszych start-upów oraz – co równie ważne – odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Obecna sytuacja na rynku (niskie stopy procentowe i wysoka inflacja) sprzyja większemu otwarciu Polaków na inwestycje i my też obserwujemy ożywienie w tym zakresie” – powiedział członek zarządu Grupy Assay Iwo Rybacki.