dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter
 

Aniołowie biznesu pomagają polskim firmom

Łukasz Blichewicz, prezes Grupy Assay:

Z danych Business Insider wynika, że jeśli chodzi o wartość PKB, polska gospodarka jest już na 16. miejscu na świecie (dane za 2020 r.). Tymczasem Światowa Organizacja Wartości Intelektualnej umieszcza nas dopiero na 38. miejscu pod względem innowacyjności. Czy to oznacza, że Polacy są relatywnie mniej inteligentni czy kreatywni niż inne nacje? Z pewnością nie – ten rozdźwięk wynika z gospodarczego długu technologicznego spowodowanego zaszłościami historycznymi, ale przede wszystkim jest spowodowany tym, że nowe obiecujące pomysły nie znajdują w Polsce finansowania. Dlatego tak ważna jest działalność wszelkiego rodzaju aniołów biznesu, którzy z jednej strony wyłożą pieniądze na wsparcie nowego biznesu, a z drugiej – co czasem nawet ważniejsze – poprowadzą młodych startupowców za rękę poprzez zawiłości prawne, księgowe, administracyjne, finansowe, marketingowe czy wreszcie te związane z urynkowieniem produktu. Naszą działalność traktujemy zatem nie tylko jako biznes, ale także w kategoriach pewnej społecznej misji, której celem jest zmniejszanie wspomnianego długu technologicznego polskiej gospodarki. Grupa Assay wierzy w polskie startupy, a rozpoczynające się popandemiczne ożywienie gospodarcze jest dla nowych biznesów najlepszym momentem do wejścia na rynek, a dla inwestorów szansą na dobre stopy zwrotu.