closedownloadfacebookinstagramlinkedintwitter
Assay Group
Wierzymy w przyszłość
Polskich Start-upów

Zgłoszenie na warsztaty

W przypadku wyrażenia zgody na wzięcie udziału w Warsztatach oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail informacji dotyczących Warsztatów, informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do otrzymywania informacji drogą elektroniczną oraz udział w warsztatach realizowane będą przez spółkę Assay Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 19B jako administratora danych osobowych. Pełną informację z art. 13 RODO od Administratora danych osobowych w zakresie Warsztatów oraz w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną znajdziesz tutaj
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Consulting sp. z o. o.
  ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000631630, NIP: 5213744483, REGON: 365143716
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem email: iod@assay.pl
 3. Celem przetwarzania moich danych osobowych jest:
  • przekazywanie informacji handlowych, ofert lub zaproszeń do zawarcia umowy oraz newslettera, w tym czynności marketingu bezpośredniego, dotyczących usług i  produktów Assay za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • przekazywanie informacji handlowych, ofert lub zaproszeń do zawarcia umowy, w tym czynności marketingu bezpośredniego, dotyczących usług i  produktów Assay za pośrednictwem numeru telefonu (w tym automatycznych systemów wywołujących, np. wiadomości SMS lub MMS).
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Pełna informacja »