closedownloadfacebookinstagramlinkedintwitter
Assay Group
Wierzymy w przyszłość
Polskich Start-upów

Konkurs dla akademickich startup–ów

Już w piątek, 11 czerwca br. odbędzie się spotkanie online i panel dyskusyjny na temat rozwoju przedsiębiorczości wśród społeczności akademickich uczelni krakowskich.

Uczestnicy dowiedzą się jak przekształcić pomysł/wynalazek w zyskowny biznes. W trakcie wystąpień pojawią się konkretne wskazówki dotyczące:

  • rozpisania etapów projektu
  • podziału ról i zadań
  • analizy perspektyw monetyzacji produktu
  • co powinien zawierać dobry pitchdeck

W wydarzeniu udział wezmą m.in. prof. dr hab. Paweł Moskal, prof. Ewa Stępień oraz Łukasz Blichewicz, prezes Grupy Assay.

W trakcie spotkania ogłoszony zostanie konkurs „Start-up; Set it up” organizowany wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Grupę Assay. Do końca września przyjmowane będą zgłoszenia od zespołów pracujących nad obiecującymi pomysłami biznesowymi. Konkurs jest otwarty także dla zgłaszających się spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej.

W październiku br. odbędzie się spotkanie stacjonarne z wybranymi uczestnikami konkursu, na którym będą mieli możliwość zaprezentowania swoich pomysłów. Trzy najlepsze startupy otrzymają wsparcie finansowe, a być może nawet szansę rozwoju biznesu pod skrzydłami ekspertów Grupy Assay.

Aby wziąć udział w warsztatach prosimy wypełnić formularz klikając Zgłoszenie na warsztaty.

Serdecznie zapraszamy.

Start Up! Set it Up!

Patronat konkursu:
Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytet Jagielloński
Centrum Transferu Technologii AGH w Krakowie

Patronat honorowy:
Patron honorowy: prof. dr hab. Paweł Moskal

Szczegóły planu wydarzenia:

15:00
Start – przywitanie uczestników
15:10
„Szukamy pomysłów na biznes”
CEO Assay Group Łukasz Blichewicz

– Prezentacja działalności Assay Group
– Ogłoszenie konkursu oraz warunków uczestnictwa
16:00
„Jak to się zaczęło?”
historia Startup-u Hyperstrange, spółki z portfela Grupy Assay

CEO Hyperstrange Przemysław Miliński
16:45
„Jak przekształcić wynalazek, pomysł, idee w biznes cz. 1”
prowadzący:
Łukasz Blichewicz, Iwo Rybacki

– Etapy rozwoju projektu
– Dobry team – zespół różnych specjalności, dlaczego to takie ważne?
– Jak zbadać potencjał biznesowy swojego pomysłu na tle konkurencji?
18:00
„Start-upy ludzi nauki”
– Startup J-PET: technologia obrazowania metabolizmu i patologii tkanek in-vivo.
prof. dr hab. Pawel Moskal

– Spin-off Theranoscope: biomarkery metaboliczne.
prof. dr hab. Ewa Stępień
18:45
„Jak przekształcić wynalazek, pomysł, idee w biznes cz. 2”
prowadzący:
Łukasz Blichewicz, Iwo Rybacki

– Wybieranie modelu, strategii sprzedaży oraz monetyzacji
– Pitchdeck. Co powinien zawierać? Poszukiwanie inwestora
20:00
Q&A
przedstawiciele Assay Group
20:30
„Inicjatywy rozwoju przedsiębiorczości na uczelniach UJ i AGH”
– Jak ekosystem innowacji AGH wspiera kreowanie Start-upów
dr inż. Dominik Kowal

– Inicjatywy rozwoju przedsiębiorczości na Uniwersytecie Jagiellońskim
dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał

Start-up, Set it up!

Data rozpoczęcia: 11.06.2021

Start: 15:00

Chcę wziąć udział w konkursie

Zgłoszenie na warsztaty

Prelegenci wydarzenia:

Prof. Paweł Moskal
Jest wynalazcą pozytonowej tomografii emisyjnej opartej na scyntylatorach plastikowych oraz metody obrazowania patologii tkanek in vivo opartej na obrazowaniu pozytonium. Jest profesorem fizyki i kieruje na Uniwersytecie Jagiellońskim Zespołem Zakładów Fizyki Jądrowej oraz Zakładem Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowań. Zdobył nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską w 1999 roku oraz Złoty Medal za wynalezienie urządzenia matrycowego do pozytonowej tomografii emisyjnej na Światowych Targach Innowacji, Badań i Nowych Technologii: Brussels Innova 2009. Prof. Moskal jest autorem lub współautorem 41 patentóww Europie, USA i Japonii oraz ponad 350 artykułów naukowych z zakresu fizyki jądrowej i cząstek elementarnych oraz pozytonowej tomografii emisyjnej. W latach 2015-2017 był członkiem Komitetu Naukowego SPSC w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, a od 2020 roku jest członkiem Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej Polskiej Akademii Nauk. Prof. Moskal jest założycielem i prezesem start-up’u J-PET sp. z o. o.
Prof. Ewa Stępień
Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodnicząca Sekcji Kardiologii Doświadczalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) oraz członek Komitetu Nauk Fizjologiczno-Farmaceutycznych Polskiej Akademii Nauk. Trzykrotnie została wyróżniona przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2009, 2016 i 2020 roku najwyższą nagrodą za osiągnięciu naukowe zarówno w dziedzinie medycyny, jak i fizyki, a w 2007 roku otrzymała II nagrodę Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej pt. „Medycyna oparta na faktach w praktyce”. Głównym zainteresowaniem prof. Stępień są badania nowych biomarkerów, w tym pęcherzyków zewnątrzkomórkowych w diagnostyce chorób naczyniowych i nowotworowych, z wykorzystaniem metod wysokoprzepustowych, takich jak mikromacierze ekspresji genów, analiza proteomu czy spektroskopia oscylacyjna. Prof. Stępień opracowała i opatentowała nowy test do diagnozowania niewydolności nerek w cukrzycy, oparty na analizie mikropęcherzyków z moczu metodą spektroskopii Ramana. Jest współautorką 3 patentów i ponad 130 prac naukowych oraz założycielką i prezeską spółki spin-off Theranoscope sp. z o.o.
dr inż. Dominik Kowal
Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Absolwent dwóch kierunków – Fizyki Technicznej oraz Zarządzania na AGH w Krakowie. Pracownik naukowy Wydziału Zarządzania AGH, adiunkt w Katedrze Zarządzania Strategicznego. Ekspert w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania projektami innowacyjnymi oraz komercjalizacji wiedzy i technologii. Od 2011 r. związany z Centrum Transferu Technologii AGH. Równocześnie od 2012 r. jest w Zarządzie Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., spółce celowej AGH, odpowiedzialnej za tworzenie startupów technologicznych. Absolwent rządowego programu stażowo-szkoleniowego TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, USA.
Dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał
Absolwenta Politechniki Wrocławskiej, Dyrektor Centrum Transferu Technologii CITTRU w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje siętransferem wiedzy i technologii od 2008 r. lat, przy czym od 2013 jako osoba odpowiedzialna za działania całego CTT CITTRU. Jest osobą współodpowiedzialną za kreowanie polityki uczelni w tym zakresie. Była odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie nowych zasada dotyczących komercjalizacji w uczelni, w tym zasad wykorzystywania infrastruktury badawczej przez podmioty zewnętrzne, a także najnowszego regulaminu zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim przyjętego przez Senat UJ w kwietniu 2021 r. Jest współzałożycielką ogólnopolskiego Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), zrzeszającego obecnie ponad 70 jednostek naukowych, w którym pełniła rolę członka pierwszej rady koordynacyjnej. Laureatka ministerialnego programu Brokerzy Innowacji, a także członkini europejskiego stowarzyszenia osób zajmujących się profesjonalnie transferem technologii ASTP. Od 2020 r. pełni rolę koordynatora „Knowledge Transfer Gate” w Programie Strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Przemysław Miliński, CEO Hyperstrange
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Swoje pierwsze kroki w branży gamingowej stawiał przeszło 11 lat temu w 11Bit Studios. Pomysłodawca, współzałożyciel i Członek Zarządu spółki Hyperstrange od dnia jej założenia w roku 2015. Dyrektor artystyczny slashera „ELDERBORN”. W chwili obecnej pracuje nad nieogłoszonym jeszcze projektem oraz aktywnie wspiera Paranoid Interactive – studio odpowiedzialne za grę Frozenheim.
Łukasz Blichewicz, CEO Grupa Assay
Współzałożyciel i prezes zarządu Grupy Assay. Ekspert w zakresie rozwoju i finansowania spółek technologicznych. Odpowiedzialny za projekty związane z doradztwem gospodarczym, audytami i badaniami rynku, a także ocenę perspektywiczności projektów start-upowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze korporacyjnym, w których pełnił rozmaite funkcje kierownicze i uczestniczył w projektach optymalizacji kosztów i procesów. Absolwent studiów z zakresu zarządzania, z dwoma specjalizacjami — finanse i marketing strategiczny.