closedownloadfacebookinstagramlinkedintwitter
Assay Group
Wierzymy w przyszłość
Polskich Start-upów

Warsztaty z Assay Group

Jednym z kluczowych działań Assay Group jest szeroko pojęta edukacja finansowa. Wierzymy, że rozwój rynku inwestycyjnego w Polsce jest skorelowany z rozwojem świadomości w tym zakresie. Chętnie uczestniczymy we wszelkich inicjatywach mających na celu rozwój polskiej gospodarki, zwłaszcza w kontekście innowacyjnych startupów technologicznych. Poniżej znajduje się lista wydarzeń, w których braliśmy, bierzemy lub będziemy brać udział w przyszłości.