dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Konferencja Assay Index 2022

Assay Index 2022

Assay Index to badanie poziomu oszczędności i gotowości inwestycyjnej Polaków. Druga już edycja raportu pokazuje zmiany jakie zaszły wśród polskich respondentów w porównaniu do roku 2021; dodatkowo uwzględnia również różnice w podejściu do oszczędzania i inwestowania pomiędzy Polakami a obywatelami Rumunii i Niemiec.

Raport Assay Index 2022

Podobnie jak w ubiegłym roku, badanie przeprowadziła agencja badawcza Maison & Partners. Ankieta online została zrealizowana w październiku 2022 roku przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna w Polsce (losowo-kwotowa próba N=1084) oraz panele lokalne w Rumunii i Niemczech (odpowiednio N=1016 oraz N=1001). Kwoty zostały dobrane według reprezentacji w populacji dorosłych mieszkańców danego kraju dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania, co umożliwia ekstrapolację wyników na całe populacje badanych społeczeństw.

Oddając w Państwa ręce zeszłoroczny raport wyraziliśmy nadzieję, że ogólny wskaźnik gotowości inwestycyjnej Polaków będzie stale rosnąć dzięki coraz szerszemu dostępowi do edukacji w tym obszarze, ale i odbudowie gospodarki po pandemii. Trudno było jednak wówczas przypuszczać, że pandemia zostanie zastąpiona nową „plagą”, jaką okazała się brutalna napaść Rosji na Ukrainę, co przyczyniło się do wzrostu inflacji i sprawiło, że sensowne inwestowanie stało się jeszcze trudniejsze. Badanie nie pozostawia złudzeń: w związku z wojną w Ukrainie 1/5 Polaków oszczędza mniej, a w związku z wysoką inflacją – ponad 1/4. Czynniki zewnętrzne mają negatywny wpływ także na inwestowanie: 24% inwestuje mniej ze względu na wojnę w Ukrainie, a 29% ze względu na wysoką inflację. Co bardziej niepokojące, połowa polskich badanych uważa, że ich sytuacja pogorszy się w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Co się zmieniło?

Tegoroczna edycja Assay Index jest jeszcze ciekawsza dzięki możliwości porównania postaw oszczędnościowych i inwestycyjnych Polaków, Rumunów i Niemców. Niektóre z dokonanych obserwacji mogą zaskakiwać, i to na wielu płaszczyznach. Polacy starają się nadążać za zachodnimi sąsiadami – ale z pewnością zyskaliby, gdyby wzięli przykład z Rumunów w kwestii chociażby otwartości wobec inwestycji. Pokazują to poniższe wskaźniki wybrane z raportu.

Posiadam oszczędności:
W ogóle nie inwestuję swoich oszczędności:
Fundusze inwestycyjne są najkorzystniejszą formą inwestycji:
Średni poziom oszczędności (nominalnie w przeliczeniu na PLN)
W ciągu najbliższych 12 miesięcy moja sytuacja finansowa pogorszy się: