+48 22 292 04 80 kontakt@assay.pl

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców – na jakie wsparcie możesz liczyć?

Masz problem z utrzymaniem płynności finansowej swojej firmy, a może brak ci środków niezbędnych na rozwój i restrukturyzację? Niewykluczone, że możesz ubiegać się o pomoc publiczną lub de minimis. Komu przysługuje takie wsparcie? Jakie warunki należy spełnić, by je otrzymać?

Pomoc publiczna to każdy rodzaj wsparcia przyznawany przedsiębiorcom przez państwo. Według prawa wolnego rynku jest złem. Mechanizmy rynkowe w sposób naturalny wypychają słabszych, pozwalają na rozwój lepszych i zapewniają harmonię i konkurencyjność w obrocie handlowym. Pomoc publiczna zakłóca tę równowagę. Czy jest więc w ogóle dopuszczalna? Zgodnie z prawem unijnym – nie. Mimo to, po spełnieniu łącznie kilku poniższych warunków, można zostać jej beneficjentem.

 • Wsparcie przyznawane jest przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych.
  Środki przekazywane są przez organy władzy publicznej szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego oraz takie podmioty, jak: fundacje, agencje rozwoju regionalnego.
 • Beneficjentem jest przedsiębiorca w rozumieniu funkcjonalnym.
  O pomoc może się ubiegać każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania.
 • Pomoc ma charakter selektywny.
  Pomoc jest udzielana konkretnemu podmiotowi i tylko jemu.
 • Grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję w związku ze sprzyjaniem niektórym przedsiębiorcom, wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
  Wsparcie, które zostało udzielone danemu podmiotowi wpływa korzystnie na jego pozycję na rynku w stosunku do konkurencji.

Rodzaje pomocy publicznej

Podsumowanie

Dotacje, ulgi podatkowe, kredyty preferencyjne, wsparcie kapitałowe, odroczenie terminu zapłaty, rozłożenie zobowiązań na raty, gwarancja i poręczenie kredytowe to najczęściej stosowane formy pomocy publicznej.

W Polsce wciąż stosunkowo mało firm korzysta z pomocy publicznej. Przeszkodą są bardzo skomplikowane procedury i niewiedza przedsiębiorców. Dodatkowo, każda decyzja dotycząca przyznania wsparcia publicznego wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej (z wyjątkiem pomocy de minimis), co często trwa miesiącami. Firmy więc, by się rozwijać, restrukturyzować czy po prostu ratować, sięgają po łatwiej dostępne źródła finansowania, jak kredyty, leasingi czy sprzedaż udziałów.