+48 22 292 04 80 kontakt@assay.pl

Optymalizacja podatkowa - dlaczego warto?

Podatki – to temat wrażliwy dla wielu przedsiębiorców. Obowiązkowe świadczenia pieniężne pobierane przez państwo nie spotykają się zazwyczaj z życzliwością osób prowadzących własny biznes. Płacenia podatków nie da się jednak uniknąć. Jak powiedział Benjamin Franklin, „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. O ile w pierwszym wypadku na naszą korzyść działa medycyna, o tyle w drugiej sytuacji dużą pomocą okazuje się optymalizacja podatkowa.

W polskim prawie nie jest nigdzie zapisane, że przedsiębiorca jest zobowiązany płacić podatki w najwyższej możliwej wysokości. Potwierdza to m.in. orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego:

Z żadnej normy prawnej nie można wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek działania do powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości. Jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowo rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa.

Zgodnie więc z obowiązującym prawem, osoby prowadzące firmy mogą wdrożyć taką strategię podatkową, która pozwoli zaoszczędzić im duże pieniądze. Zasady optymalizacji podatkowej nie są jednak proste. Aby mieć pewność, że działania są w pełni legalne, warto zatrudnić profesjonalną firmę konsultingową, która pomoże Ci obniżyć obciążenia podatkowe.

Metody optymalizacji podatkowej

Jak wyglądają działania w ramach optymalizacji podatkowej? Zadaniem przedstawicieli firmy konsultingowej jest przede wszystkim diagnoza Twojej firmy pod kątem efektywności podatkowej. Taka analiza pozwoli na stworzenie optymalnej strategii podatkowej, opracowanie docelowego modelu oraz kompleksowe wsparcie we wdrożeniu założonych celów i rozwiązań. Dokładny plan wdrożenia rozwiązań optymalizacji podatkowej, jego kontrola i ewentualna korekta pozwolą w maksymalnie krótkim czasie na uzyskanie oczekiwanych efektów. W każdym przedsiębiorstwie optymalizacja podatkowa może dotyczyć różnych obszarów. Wśród nich możemy wyróżnić m.in.:

  • Oszczędzanie podatkowe, które może polegać np. na przesunięciu zapłaty podatku.
  • Planowanie podatkowe mające na celu minimalizację obciążeń.
  • Unikanie opodatkowania przy pomocy legalnych ulg lub zwolnień.

Należy podkreślić, że „unikanie opodatkowania”, czyli jeden z obszarów optymalizacji podatkowej nie jest tożsamy z uchylaniem się od opodatkowania. Druga działalność polega na zaniechaniu zapłaty należnego podatku i jest przestępstwem. Podobna sytuacja wiąże się z tzw. agresywną optymalizacją podatkową, czyli sztucznymi czynnościami, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego, a jednak pozwalają przedsiębiorcy na uzyskanie korzyści finansowych. Przykładem agresywnej optymalizacji podatkowej jest m.in. przekazywanie przez firmy dochodów do rajów podatkowych, czyli tych państw (m.in. Cypru, Andory, Monako), które mają najniższe stawki podatków.