+48 22 292 04 80 kontakt@assay.pl

Nowe trendy w marketingu - transmedia branding

Transmedia branding to koncepcja, która zrodziła się z refleksji nad połączeniem różnych kanałów komunikacji, zasadnością współpracy rozmaitych platform i budzeniu wielopłaszczyznowych interakcji. To trend, który zyskał uznanie w marketingu.

Czym jest konwergencja mediów?

Podstawą opracowywania strategii marketingowych dla firm w duchu transmedia branding jest wykorzystanie zjawiska konwergencji mediów. Dzięki niemu możemy stworzyć potężną siatkę komunikacyjną o wielu miejscach styku, które pozwolą dotrzeć nam do większej liczby odbiorców w sposób, który ma szansę zapaść im głęboko w pamięć. O konwergencji mediów możemy mówić we wszystkich przypadkach pograniczności, gdzie tradycyjne kanały przekazu łączą się z tymi nowymi. Za przykład może posłużyć sieć komputerowa, która może okazać się jednocześnie radiem, telewizją, a także komunikatorem społecznościowym.

Z konsumenta w prosumenta

Transmedia branding rozumie konwergencję mediów także jako zatarcie granicy między producentem a konsumentem i wykształcenie się specyficznych interakcji, które nie byłyby możliwe bez nowoczesnych praktyk komunikacyjnych jak choćby na przykład portale społecznościowe. Konsument w dobie internetu staje się prosumentem, czyli odbiorcą, który ma znaczny wpływ na sposób kreowania marki i kształtowania się produktu lub usługi. Dotychczasowy klient przyjmował bądź nie przygotowaną ofertę, prosument jest świadomym swoich potrzeb odbiorcą, biorącym udział w przepływie treści o marce czy produkcie.

Ciekawa narracja

Jednym z naczelnych filarów transmedia brandingu jest stworzenie ciekawej opowieści. To dzięki fabule odbiorca będzie miał szansę związać się z daną marką, ponieważ istnieje większe prawdopodobieństwo, że zapamięta ją bardziej, aniżeli wyłącznie hasło reklamowe. Ponadto opowieść powinna poruszać konsumenckie emocje i pozwolić na zaistnienie więzi między odbiorcą a brandem.

Wielość kanałów komunikacji

Opowieści tworzone dotychczas również były emitowane za pomocą kilku mediów jak radio czy telewizja. Jednak w wielości chodzi o to, by zróżnicować reklamę, przedstawić kilka jej wariantów, ale jednocześnie zachować spójność wizji. Ma przy tym generować reakcje i doprowadzać do interakcji. Dobrym i sztandarowym przykładem dobrze rozegranego transmedia brandingu jest kultowa reklama Old Spice’a, w której wystąpił Isaiah Mustafa. Po emisji zaskakującej reklamy i wywołaniu zdziwienia u odbiorców postanowiono wykorzystać medialny szum. Stworzono filmiki, na których Mustafa stojąc w łazience, odpowiada na pytania internautów. Ten przypadek pokazuje jak przy zachowaniu spójności opowieści, wprowadzić nową treść i zmobilizować do działania prosumentów.