+48 22 292 04 80 kontakt@assay.pl

Na co zwrócić uwagę przy pozyskiwaniu partnerów biznesowych?

Żadne przedsiębiorstwo nie funkcjonuje w próżni, a sukces biznesowy współczesnych firm opiera się na współpracy z partnerami – inwestorami, partnerami joint venture, dostawcami i wreszcie kontrahentami i klientami. Jeżeli partnerzy Twojej firmy są podmiotami wiarygodnymi, terminowo wywiązują się z podpisanych umów i kontraktów, firma podpisała korzystne umowy z zabezpieczeniem jej interesów ekonomicznych i prawnych, a kontrahenci zapewniają stałą sprzedaż oferowanych towarów i usług to już połowa sukcesu. Druga połowa leży po stronie funkcjonowania Twojej firmy. Na czym polega skuteczne pozyskiwanie partnerów biznesowych, zaliczających się do wspomnianych grup? Na co zwrócić uwagę, by zabezpieczyć własne interesy? Jak zapewnić sobie stały zysk?

Jakie korzyści przynosi pozyskiwanie partnerów biznesowych?

Dla wielu firm realizacja dużych projektów wiąże się z poszukiwaniem inwestorów, bądź wspólników do przedsięwzięć joint venture, aby przedsięwzięcie mogło zostać przeprowadzone przy udziale odpowiednio wysokiego kapitału, a także otwierało przed firmą nowe możliwości. Na co zwrócić uwagę poszukując partnerów biznesowych do tego typu projektów? Przede wszystkim liczy się efekt synergii – podmiot, z którym podejmujemy współpracę powinien otwierać przed Twoją firmą nowe możliwości. Nie chodzi wyłącznie o dodatkowy kapitał i dywersyfikację ryzyka, chociaż te aspekty również są bardzo ważne.

Liczy się również możliwość ekspansji na nowe rynki, na przykład zagraniczne, obniżenie kosztów dostawy niezbędnych produktów i usług, wymianę i rozwój nowych technologii, a gdy przedsiębiorstwa pochodzą z dwóch różnych krajów, pokonanie barier handlowych. Pozyskiwanie partnerów biznesowych kończy się zatem sukcesem w przypadku, gdy dane przedsiębiorstwa wspólnie są w stanie dokonać więcej, niż w sumie dokonałyby działając oddzielnie.

Pozyskiwanie partnerów biznesowych w praktyce

Poszukiwanie partnera biznesowego powinno rozpocząć się od stworzenia listy potencjalnych firm, z którymi teoretycznie Twoje przedsiębiorstwo mogłoby podjąć opłacalną współpracę. Spośród tego grona typuje się potencjalnych partnerów, dokonując wcześniej dogłębnej analizy rynku i sytuacji rynkowej potencjalnego współpracownika. Szczególną uwagę należy tu zwrócić na wiarygodność wskazanych przedsiębiorstw – upewnić się, że są wypłacalne, nie figurują w bazie dłużników, ich kondycja finansowa jest dobra.

Zależnie od charakteru planowanej współpracy kolejnym krokiem w procesie pozyskiwania partnera biznesowego powinno być złożenie oferty handlowej. Jeśli nie masz w tym zakresie dużego doświadczenia ten element najlepiej powierzyć doświadczonym specjalistom. Koszty tego rodzaju wsparcia będą stosunkowo niewielkie, a w zamian zyskasz pewność, że Twoja oferta zostanie przygotowana profesjonalnie z uwzględnieniem obowiązujących standardów i postawi Cię w korzystnej pozycji przed ewentualnymi negocjacjami.

W przypadku zainteresowania współpracą przez oba przedsiębiorstwa kolejnym etapem są negocjacje poprzedzające podpisanie umowy. To bardzo newralgiczny moment. Podczas negocjacji możesz bardzo wiele ugrać prowadząc je w sposób umiejętny i promując własne korzyści. Umowa powinna zostać skonstruowana w taki sposób, by doskonale zabezpieczać Twój interes zarówno pod względem prawnym, jak i ekonomicznym. W biznesie nie ma miejsca na błąd. Warto zwrócić szczególną uwagę na wszystkie zapisy dotyczące ewentualnego niewywiązania się z umowy przez Twojego partnera i potencjalne konsekwencje. Jeżeli kontrakt będzie realizowany w walutach zagranicznych, zadbaj również o zabezpieczenie ryzyka walutowego, aby ostatecznie nie okazało się, ze zmiana kursu walut ograniczy lub przekreśli Twój zysk. To tylko wybrane przykłady, a wszystkie aspekty, na które musisz zwrócić uwagę zależą przede wszystkim od rodzaju współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.