+48 22 292 04 80 kontakt@assay.pl

Jakie ryzyko musisz uwzględnić podczas analizy przedsiębiorstwa?

Każda działalność gospodarcza ze względu na wiele czynników zewnętrznych, jak i też wewnętrznych, musi liczyć się z ryzykiem. To jedno z najważniejszych pojęć w ekonomii i nauce o finansach. Bardzo ważne jest zidentyfikowanie źródła ryzyka i stworzenie strategii, która pozwoli mu w odpowiedni sposób zaradzić. W dzisiejszym artykule wskażemy na cztery sektory, w których mogą pojawiać się trudności. Zapraszamy do lektury!

Ryzyko rynkowe

O ryzyku rynkowym mówimy najczęściej w kontekście poniesienia strat ze względu na zmieniające się ceny aktywów lub kontraktów, których właścicielem jest dana firma. W czasie takiej konwersji trzeba dostosować się do obecnej sytuacji i określić, jaką wartość mają nasze aktywa czy kontrakty i jaką pozycję zajmują na teraźniejszym rynku.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe uwzględnia sytuację, w której kredytobiorca nie jest w stanie wywiązać się z warunków umowy zawartej z instytucją, która kredytu udzieliła, ze względu na problemy finansowe. Firmy pożyczkowe mają szereg procedur, które pozwalają zarządzać ryzykiem kredytowym – poręczenia, depozyty zabezpieczające, zastawy czy gwarancje bankowe.

Ryzyko operacyjne

Chcąc podsumować charakter tego rodzaju ryzyka możemy sprowadzić je do trzech podstawowych obszarów – organizacji i zarządzania strukturą, jakości komunikacji oraz systemu nadzoru. Potencjalne straty mogą powstać poprzez:

  • Błąd ludzki
  • Brak wystarczającej kontroli nad działalnością wykonawców i przebiegiem danej operacji
  • Utratę dobrego imienia przedsiębiorstwa
  • Uszkodzone systemy komunikacyjne (telefony i inne komunikatory) i urządzenia techniczne jak komputery

By móc skutecznie zarządzać tego rodzaju ryzykiem, stosuje się audyty procedur operacyjnych, a także stworzenie zespołu dobrze poinformowanej i wykwalifikowanej kadry zarządzającej.

Ryzyko prawne

Kiedy dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność, która wykracza poza ramy prawa, musi być świadome tego, że spotkają je za o konsekwencje. Aktywność, która nie jest zgodna z obowiązującymi zapisami prawa, generuje ryzyko. Aby zapobiec takiemu stanowi rzeczy, warto aktualizować na bieżąco swoją wiedzę, dotyczącą zapisów prawa, uświadamiać i uwrażliwiać w tej kwestii swoich pracowników, a także w sytuacjach spornych korzystać z usług kancelarii prawnych.