+48 22 292 04 80 kontakt@assay.pl

Jakie badania marketingowe mogą okazać się kluczowe dla Twojej firmy?

W przypadku każdej firmy kluczem do odniesienia sukcesu biznesowego jest dokładne poznanie i zrozumienie potrzeb obecnych i potencjalnych klientów, które pozwoli na sformułowanie i wdrożenie odpowiedniej strategii marketingowej i sprzedażowej. Z tego względu nie tylko wielkie korporacje, lecz również średniej wielkości przedsiębiorstwa regularnie prowadzą badania marketingowe. Koszty badań szybko się zwracają, ponieważ lepsze dopasowanie oferty do potrzeb klientów, skutkuje szybkim wzrostem sprzedaży. A możliwości w zakresie badań marketingowych są bardzo duże i każda firma, niezależnie od branży może z nich skorzystać.

Marketingowe badania ilościowe

Badania ilościowe polegają na poznaniu opinii grupy reprezentatywnej dla całej populacji (np. obecnych lub potencjalnych klientów). Mają one formę ankietową i najczęściej przeprowadza się metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Ankieterzy przeprowadzają badanie telefonicznie, a końcowy raport zawiera zagregowane opinie badanych, wraz z analizą trendów lub analizą porównawczą, oraz związków opinii z cechami demograficznymi. Zaletą tej metody jest przede wszystkim szeroki zasięg.

Korzyści? Ich liczba jest wręcz nieograniczona. Firmy handlowe mają dzięki temu możliwość porównania opinii o swoich produktach na tle produktów konkurencji. Ułatwia to znacznie opracowanie strategii dla nowo wdrażanych produktów, choćby w zakresie polityki cenowej, komunikatów marketingowych, wyboru odpowiedniego opakowania, a w fazie planowania wdrożenia również poprawy całej koncepcji produktu (np. składu, działania, pojemności opakowania w przypadku kosmetyków lub żywności). Dokładnie te same zasady dotyczą branży usługowej. Źle skomponowany produkt lub usługa mogą oznaczać dla przedsiębiorstwa straty – prawidłowo przeprowadzone badanie marketingowe minimalizuje takie ryzyko.

Marketingowe badania jakościowe

W badaniach jakościowych nie szukamy natomiast reprezentatywnych dla populacji danych, ale staramy się lepiej zrozumieć schematy decyzyjne konsumentów. Klasyczne przykłady marketingowych badań jakościowych to:

  • Grupy Fokusowe (FGI) – czyli dyskusja przeprowadzona przez moderatora w gronie 8-12 badanych wedle scenariusza badania, pozwalająca na wyrażanie przez badanych swobodnych opinii
  • Wywiady pogłębione (IDI) – wywiad przeprowadzony z jednym konsumentem lub członkiem grupy docelowe, w którym opowiada on o podejmowaniu decyzji zakupowych oraz postrzeganiu konkretnych produktów usług i marek.

Korzyści z tego rodzaju jakościowych badań marketingowych odczuje każda firma, która prowadzi bezpośrednią komunikację do klientów. Wiele produktów sprzedaje się dobrze nie tylko ze względu na swoją jakość, ale trafny przekaz do konsumenta. I odwrotnie – nawet najlepszy produkt nie przekona do siebie potencjalnych klientów, jeśli nie zostanie rozreklamowany z odwołaniem się do ich potrzeb i odpowiednim językiem komunikacji.

Kolejny popularny przykład badań marketingowych to mystery shopping – czyli audyt obiektów handlowych i usługowych dokonywany wedle ściśle sprecyzowanego scenariusza przez doświadczonych i przygotowanych „tajemniczych klientów”

Korzyści z tego badania czerpią właściciele sieci sklepów, restauracji, placówek handlowych, aptecznych i medycznych, czy stacji benzynowych. Tajemniczy klienci odwiedzają wszystkie miejsca, w których dochodzi do interakcji pomiędzy klientem i personelem. Celem badań marketingowych jest usprawnienie procesów obsługi klienta, aby budować jego pozytywnej opinie. Klienta źle obsłużony zwykle do nas nie wraca, a swoją negatywną opinią dzieli się ze znajomymi. Na konkurencyjnym rynku utrzymanie klienta jest sporo tańsze niż jego pozyskanie, dlatego właśnie warto korzystać z mystery shopping.