+48 22 292 04 80 kontakt@assay.pl

Jaka jest Twoja polityka cenowa?

Zarządzanie własnym przedsiębiorstwem zawsze powinno być oparte na skrupulatnie sporządzonym planie działania. Oprócz biznesplanu, strategii marketingowej czy analizy rynku, niezwykle istotne jest opracowanie optymalnej polityki cenowej firmy. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ cena to jeden z decydujących czynników przy w wyborze produktu lub usługi przez Twoich klientów. Dostosowana do realiów rynku strategia cenowa oraz odpowiednia elastyczność cen produktów, odpowiadająca potrzebom klientów i wymogom gospodarczym może okazać się kluczem do sukcesu Twojej działalności.

Co to jest polityka cenowa?

Samo ustalenie cen produktów lub usług to nie wszystko. Strategia powinna obejmować dużo szerszy zakres działania, wiązać się z całościowym sposobem myślenia o rozwoju biznesu w kontekście dynamicznych zmian na rynku, rosnących oczekiwań konsumentów oraz cech charakteru firmy. Na początek warto zastanowić się, z jakich elementów składa się cena. Można tu wymienić koszt zakupu surowców, transportu, produkcji, koszty związane z procesem sprzedaży i marżę, czyli to, co faktycznie zarobimy na transakcji. Różnice, jakie wykazuje rynek w cenach w tym samym sektorze wynikają z różnych rodzajów strategii, jakie wdrażają poszczególne przedsiębiorstwa. Strategia niskich, zrównoważonych czy wysokich cen – którą wybrać?

Strategia niskich cen, stosowana często przez młode przedsiębiorstwa, których celem jest szybkie pozyskanie odbiorców. Działa, ale nie długofalowo. Niesie za sobą ryzyko i prawdopodobieństwo zaplątania się w spiralę obniżek, które ostatecznie mogą prowadzić nawet do upadłości. W niektórych przypadkach jednak ma swoje uzasadnienie i czasem pomaga wyeliminować mniejszą konkurencję.

Zrównoważone ceny to po prostu ceny ze średniego rynkowo pułapu, poparte wyraźnymi wartościami dodanymi produktów. W tym przypadku pozacenowe czynniki oraz stosunek jakości do ceny mają przekonać konsumenta do zakupu po nie najniższej cenie. Strategia wysokich cen charakteryzuje się przede wszystkim wrażeniem ekskluzywności i wyrafinowania prezentowanym przez produkt.

Co z elastycznością?

Żadna z trzech strategii prawdopodobnie nie będzie działać przez cały czas z takimi samymi rezultatami dla dochodu firmy. Niezwykle istotne jest dostosowywanie działań do konkretnej sytuacji, w której znajduje się w danym momencie przedsiębiorstwo oraz rynek. Odpowiednia elastyczność cenowa powinna być poprzedzona wnikliwymi analizami oraz symulacjami, które pokażą, w jaki sposób wyniki sprzedażowe zmienią się przy podwyżce cen o na przykład 15%? Warto przyjrzeć się również temu, jak działania konkurencji mogą i powinny (lub nie) wpływać na elastyczność cenową naszych produktów? W jaki sposób sami możemy kontrolować wahania popytu poprzez zmiany cen? Jakie są oczekiwania klientów i jakie ruchy w polityce cenowej mogłyby w danej chwili pozyskać najwięcej nowych grup konsumenckich?

Dobór idealnej strategii i dostosowanie elastyczności cenowej to obowiązkowe punkty w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. Przemyślana, poparta precyzyjnymi analizami zmiana polityki cenowej jest w stanie zażegnać kryzys i znacznie podnieść zyski firmy. Zastanów się, jak kształtuje się Twoja polityka cenowa i jak dużą elastyczność przejawia? Może właśnie tu tkwi szansa na jeszcze lepsze efekty?