+48 22 292 04 80 kontakt@assay.pl

Jak napisać dobry biznesplan - praktyczny poradnik

Spontaniczność to niewątpliwie pozytywna cecha. Wprowadza dreszczyk emocji, element nieprzewidywalności i niespodzianki. O ile podczas szalonych wakacji na Bali może to być całkiem pożądane, o tyle w prowadzeniu biznesu brak dobrze przemyślanej strategii to najszybsza droga do postępujących strat, a w konsekwencji – porażki. Pierwszym krokiem, aby właściwie przygotować się do rozpoczęcia własnej firmy jest napisanie biznesplanu. Czym jest, czemu służy i przede wszystkim, od czego zacząć?

Do czego jest potrzebny biznesplan?

Biznesplan to precyzyjny opis wszystkich najważniejszych założeń i celów przedsiębiorstwa, analiza możliwości i zagrożeń, kalkulacja finansowa i charakterystyka strategii. Twój biznesplan powinien zawierać rzetelne informacje, obiektywnie sporządzone badania i profesjonalnie przygotowaną argumentację. Dlaczego? Ponieważ to właśnie w nim zapisane będzie prawdziwe „być albo nie być” Twojej przyszłej firmy. Dzięki dobrze sporządzonemu biznesplanowi możesz nie tylko uporządkować swoją wiedzę i zebrane informacje. Spisanie tego dokumentu przede wszystkim pozwoli Ci spojrzeć na swój pomysł, możliwości i zagrożenia z pewnego dystansu, by ocenić, czy decyzja o otwarciu działalności jest słuszna oraz z ekonomicznego i gospodarczego punktu widzenia opłacalna. Biznesplan to również wymóg przy ubieganiu się o dofinansowania: kredyty i dotacje. Odpowiedzialne za nie instytucje szczegółowo analizują dokumenty, dlatego ważne, by zawarte w biznesplanie informacje były po pierwsze zgodne ze stanem faktycznym, a po drugie poparte mocnymi argumentami i przemyślaną strategią. Dobry biznesplan to nieoceniona pomoc zwłaszcza we wstępnych etapach zarządzania firmą. Pozwala na szybką ocenę postępów i porównanie założonych celów z osiągniętymi. Ostrzega przed zagrożeniami i przypomina o wykorzystaniu dostępnych szans. Motywuje do realizacji planu finansowego.

Od czego zacząć pisanie biznesplanu?

Pierwszy krok to wybór wzorca, który zależy od przeznaczenia Twojego biznesplanu. Jeśli ubiegasz się o dotację, dowiedz się, jaki jest wymagany schemat. Jeśli piszesz biznesplan dla siebie – sprawdź dostępne możliwości i wybierz to, czego potrzebujesz najbardziej. Punkty obowiązkowe to: charakterystyka przedsiębiorstwa, opis oferowanych produktów lub usług, opis strategii marketingowej, założeń planu finansowego, analiza SWOT oraz streszczenie. Każdy z punktów powinien być opracowany w sposób przejrzysty, zrozumiały i przemyślany. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z biznesem, warto skorzystać z pomocy specjalistów, jeśli nie w całości to przynajmniej w bardziej złożonych elementach, jak analiza finansowa, rynkowa czy opracowanie strategii marketingowej. Również doświadczeni przedsiębiorcy, w trosce o powodzenie swoich działań konsultują niektóre obszary z ekspertami. Rozpoczęcia pisania biznesplanu powinien więc poprzedzić proces zbierania informacji według przyjętego schematu oraz ewentualna modyfikacja wzorca w zależności od potrzeb i indywidualnego charakteru przedsięwzięcia.

O czym musisz pamiętać?

Praktyczne wskazówki, o których nie powinieneś zapominać to:

  • posługuj się wyłącznie prawdziwymi i wiarygodnymi informacjami
  • pomyśl o załącznikach do biznesplanu, np. wynikach badań rynkowych, referencjach od osób trzecich, danych patentowych, kalkulacjach
  • streszczenie najlepiej napisać na samym końcu, kiedy wszystkie informacje będą już uporządkowane; pamiętaj, że streszczenie to bardzo ważny element biznesplanu, jego swoista „wizytówka”
  • postaraj się, aby w Twoich dokumentach nie zabrakło żadnych istotnych informacji, takich jak źródła finansowania czy analizy progu rentowności
  • zbadaj konkurencję, a zebrane informacje wykorzystaj do swoich analiz,
  • chwal się – dołącz zdobyte certyfikaty i nagrody, uwiarygodnij swoje staranie dotychczasowymi sukcesami

Dobry biznesplan to połowa sukcesu. Może zapewnić Ci dynamiczny początek w postaci atrakcyjnych dofinansowań i pomóc w realizacji założonych celów. Mimo że jego napisanie wymaga skrupulatności, wszechstronnych analiz, intuicji i doświadczenia, jest on niezbędnym elementem udanego startu w przedsiębiorczość!