+48 22 292 04 80 kontakt@assay.pl

Jak efektywnie zarządzać ryzykiem w firmie?

Ryzyko jest wpisane w każdy obszar ludzkiego życia. Kto nie ryzykuje, ten nie ma – głosi powiedzenie. Czy istnieje sposób, aby przewidywać i kontrolować ryzyko w biznesie? Co możesz zrobić, aby nie tracić szans, które niosą za sobą jakieś zagrożenia i jednocześnie możliwie najlepiej przygotować się na ryzyko? Odpowiedz sobie na te 3 pytania i zacznij budować swój proces zarządzania ryzykiem!

1. Co może stanowić ryzyko dla Twojego biznesu?

Identyfikacja zagrożeń to pierwszy etap opracowywania strategii zarządzania ryzykiem. Dzięki rozpoznaniu możliwych czynników ryzyka będziesz mógł ocenić stopień niepewności, z którą musisz się liczyć. Do stworzenia takiej listy będzie Ci potrzebna dokładna znajomość specyfiki rynku i sytuacji gospodarczej w Twoim sektorze oraz w innych, związanych z nim obszarach. Druga kwestia to precyzyjna analiza struktury i organizacji firmy, wewnętrznych aspektów jej funkcjonowania. Na tej podstawie możesz podzielić ryzyko na zewnętrzne (np. wzrost inflacji, rozwój konkurencji, regulacje państwowe czy kataklizmy) oraz wewnętrzne (np. problemy organizacyjne, nieudane inwestycje czy rotacje pracowników). Prawidłowa identyfikacja i opis czynników zagrażających stanowi wstępną analizę ryzyka i pozwala na ocenę prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz potencjalne konsekwencje. Jest to najważniejsza część procesu, ponieważ jeśli teraz zbagatelizujesz lub pominiesz jakiś element, a innemu subiektywnie nadasz nieadekwatne znaczenie, cała następnie opracowywana strategia opierać będzie się na błędnych założeniach. Dlatego już na tym etapie wiele firm korzysta z eksperckiego wsparcia profesjonalistów, którzy dzięki znajomości rynku, doświadczeniu, kompleksowej analizie funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa i specjalistycznym narzędziom mogą pomóc Ci obiektywnie zidentyfikować i ocenić ryzyko.

2. Jak możesz zareagować na ryzyko?

Kolejny krok to planowanie reakcji na ryzyko. Istotnym jego elementem jest porównanie kosztów odsunięcia ryzyka a jego faktycznymi konsekwencjami, czyli odpowiedź na pytanie, co firmie bardziej się opłaca. Jest to etap dosyć trudny, wymagający złożonych analiz, a także pewnego rodzaju intuicji, która pozwoli na znalezienie metody na ograniczenie zagrożeń przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu dostępnych szans. Jest on jednak niezbędny do skutecznego zarządzania ryzykiem, ponieważ najgorsze, co można zrobić to brak jakichkolwiek działań profilaktycznych i strategii przygotowawczej, aż do bezpośredniego wystąpienia sytuacji kryzysowej.

3. W jaki sposób i po co monitorować ryzyko?

Po identyfikacji, ocenie i sporządzeniu strategii działania w obliczu możliwego wystąpienia ryzyka, należy skupić się na regularnej obserwacji zarejestrowanych ryzyk, modyfikowanie planu reakcji w zależności od potrzeb oraz ocena skuteczności strategii. Ten etap pozwala na sprawdzenie, czy ryzyko się nie zmieniło, czy nie pojawiły się nowe czynniki, a stare nie zostały wyeliminowane oraz kontrolę efektywności założonych reakcji.

Zarządzanie ryzykiem to złożona sekwencja działań, wymagająca nieustannej, systematycznej kontroli, skrupulatności i obiektywizmu. Pierwszym krokiem do prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia tego procesu jest uświadomienie sobie, że stanowi on jeden z najważniejszych elementów zarządzania przedsiębiorstwem i rozwoju firmy.