closedownloadfacebookinstagramlinkedintwitter
Assay Group

Zostań naszym startupem

SZUKASZ INWESTORA?

Prześlij pitch deck w formie prezentacji ppt/pdf poprzez formularz kontaktowy wybierając odpowiedni temat wiadomości.
Gdy będziemy zainteresowani, odeślemy formularz i model finansowy do wypełnienia

Więcej

JAK WYBIERAMY STARTUPY?

 • Obszerny rynek docelowy
 • Silne IP (własność intelektualna)
 • Technologia tworząca wartość dodaną
 • Trwały i przekonujący model biznesowy
 • Jasna ścieżka wprowadzenia produktu/procesu na rynek
 • Wyraźne okazje dezinwestycyjne
 • Doświadczony zespół projektowy
 • Szanse projektu na pozyskiwanie środków zewnętrznych na dalszy rozwój
 • Szczegółowa analiza projektu (m.in. opracowanie dokumentacji biznesowej, mid-term selekcja).

 • Przeprowadzenie due diligence (finansowego, technologicznego i prawnego) oraz propozycja umowy inwestycyjnej (Term Sheet).

 • Przeprowadzenie due diligence (finansowego i prawnego)

 • Decyzja inwestycyjna o zawarciu Umowy Inwestycyjnej

 • Dokapitalizowanie spółki (objęcie udziałów-akcji)

CO OFERUJEMY?