closedownloadfacebookinstagramlinkedintwitter

Wskaźnik gotowości
inwestycyjnej Polaków

Pobierz raport Pobierz raport cz. 2

Konferencja
Assay Index

22 listopada 2021

Nagranie z konferencji

Dowiedz się więcej

Słowem wstępu

Badanie Assay Index ma na celu zrozumienie opinii i zachowań Polaków związanych z oszczędzaniem i inwestowaniem. Badanie przeprowadziła firma Maison&Partners w maju 2021 roku. Ankieta online została zrealizowana przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna na reprezentatywnej ogólnopolskiej kwotowo-losowej próbie 1124 Polaków. Próba została dobrana tak, aby odzwierciedlała strukturę populacji dorosłych Polaków według płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania, co umożliwia ekstrapolację wyników badania na całą populację Polaków. Dodatkowo zostało zrealizowane osobne badanie na grupie 678 inwestorów (aktualnie inwestujących i potencjalnych).

Pobierz raport Pobierz raport cz. 2

Raport Assay Index

AssayIndex powstał z myślą o dostosowaniu prokonsumenckiej oferty, odpowiadającej zasobności, doświadczeniom oraz potencjałowi inwestycyjnemu Polaków. Badanie rynku ma charakter coroczny, a w tej edycji szczególną uwagą poświęciliśmy nastrojom związanym z pandemią, spowodowaną SARS-CoV-2. W celu uzyskania możliwie najszerszego obrazu świadomości inwestycyjnej Polaków, stworzyliśmy raport składający się z dwóch komponentów. Pierwszy, już dostępny do pobrania, to próba badawcza na grupie reprezentatywnej dla ogółu społeczeństwa. Drugi, dostępny już wkrótce, skupia się na grupie obecnych lub potencjalnych inwestorów.

Pobierz raport Pobierz raport cz. 2

Jak oszczędzają Polacy?

Codzienne zarządzanie budżetem to ciągłe podejmowanie decyzji czy posiadane pieniądze wydać tu i teraz, czy też powstrzymać bieżącą konsumpcję i odłożyć na później. Skłonność do oszczędzania jest oczywiście skorelowana z poziomem zasobów finansowych, ale z badania Assay Index wynika, że równie ważne są względy psychologiczne i cechy osobowe.

W naszym badaniu, nieco ponad połowa Polaków – 56% – zadeklarowała, że posiada jakiekolwiek odłożone środki, natomiast reszta – 44% – nie posiada żadnych oszczędności, swój dochód przeznaczając na konsumpcję bieżącą.

Pobierz raport Pobierz raport cz. 2

Polacy w liczbach

Ogólny wskaźnik Assay Index w populacji Polaków wynosi 33 (na skali od 0 do 100). Mogłoby się wydawać, że jest to wartość niska, natomiast należy pamiętać, że wartość 100 uzyskuje osoba, którą można nazwać „najbardziej dojrzałą inwestycyjnie”. Konkluzja jest zatem taka, że Polacy statystycznie są w 1/3 drogi do pełnej dojrzałości inwestycyjnej. Jak to obliczyliśmy? Do jakich doszliśmy wniosków?

Pobierz raport Pobierz raport cz. 2

29 688 zł
średnio zgromadzili oszczędzający Polacy
25 %
Polaków gromadzi oszczędności w domu
58 %
Polaków uważa nieruchomości za najkorzystniejszą lokatę kapitału
16 %
uważa, że to dobry czas na inwestycje

Pobierz raport Pobierz raport cz. 2