+48 22 292 04 80 kontakt@assay.pl

Grupa docelowa w kampanii marketingowej – na co zwrócić uwagę?

Grupa docelowa to określona grupa potencjalnych klientów, do której kierowany jest komunikat, reklama lub produkt i to właśnie z myślą o niej tworzona jest strategia marketingowa. Podstawowym sposobem definiowania grupy docelowej jest wybór osób, które spełniają określone kryteria socjodemograficzne, może to być miejsce zamieszkania, płeć, wiek, liczba dzieci, styl życia czy dochód. Jakiekolwiek działania promocyjne w internecie nie przyniosą spodziewanych efektów, jeżeli nie dowiemy się, kim są nasi odbiorcy.

Segmentacja potencjalnych klientów w grupie docelowej

Proces segmentacji to innymi słowy ustalenie preferencji odbiorców, powinien stać się punktem wyjścia do każdego planowanego działania. Pierwszym krokiem jest odseparowanie klientów, którzy najczęściej dokonują zakupu oraz poznanie ich cech charakterystycznych, wówczas z łatwością będziemy mogli kierować działania reklamowe do określonego profilu odbiorców, by generować jeszcze większe zyski. Oczywiście grupa docelowa musi korespondować z założeniami i wartościami marki, a sama firma kreować nowe potrzeby.

Warto zwrócić szczególną uwagę na niszę, czyli posegmentować odbiorców na mniejsze grupy i do nich dopasować swoją ofertę. Okazuje się, że można świetnie funkcjonować na rynku docierając tylko do wąskiej grupy docelowej. Taką strategię marketingową mają marki luksusowe, które budują wizerunek produktów, jako niedostępnych dla każdego – jak wiadomo, jeżeli aktualnie czegoś nie możemy mieć, to pragniemy tego jeszcze bardziej. Marki przedstawiają nam liczne korzyści emocjonalne, takie jak poczucie wyjątkowości, czy luksusu. Jednak takie podejście wiąże się również z pewnym ryzykiem. Zbyt mała populacja spełniająca kryteria podziału może doprowadzić do sytuacji, że grupa nie będzie rentowna. Każda strategia marketingowa rozpoczyna się od dobrego poznania grupy docelowej.</P

Dopasowanie produktu i kanałów komunikacji

Produkt musi w pełnym stopniu odpowiadać na potrzeby naszych potencjalnych klientów. Jednak nawet po określeniu profilu grupy docelowej, potrzeby mogą być zróżnicowane pod wieloma kątami, dlatego warto stworzyć różne warianty produktów. W celu określenia potrzeb odbiorców wykorzystywane są przede wszystkim badania jakościowe i ilościowe, które umożliwiają zweryfikowanie ich potrzeb, a także pozyskanie opinii na temat produktów lub usług.

Mając określoną grupę docelową należy dopasować odpowiednie kanały komunikacji. To kolejny ważny krok, który przybliży nas do sukcesu. W dobie internetu mamy nieograniczone możliwości targetowania i wyboru kanałów reklamowych. Mając szczegółowe informacje o naszych potencjalnych klientach, jesteśmy w stanie precyzyjnie zaplanować media oraz odnaleźć inspirację do poszukiwania kanałów komunikacyjnych, jeszcze lepiej dostosowanych do odbiorcy. Mają one decydujący wpływ na budowanie świadomości marki, podobnie jak język, jakim posługujemy się w kontakcie z klientami. W inny sposób będziemy kierowali przekaz do nastolatków, a jeszcze inaczej do osób w starszym wieku.