+48 22 292 04 80 kontakt@assay.pl

Finansowanie i dokapitalizowanie start-upów

Jak stabilna jest sytuacja Twojego start-upu? Czy masz problem z wybraniem dalszej ścieżki rozwoju? Nie wiesz, na jaki rodzaj finansowania się zdecydować? Bywa tak, że docieramy do pewnego punktu budowy biznesu, a następnie mamy problem z podjęciem dalszych decyzji. Dlatego w dzisiejszym artykule przybliżymy Wam proces finansowania start-upów.

Jakie są rodzaje finansowania?

Na początku warto zaznaczyć, że są różne rodzaje kapitałów. Podstawowe rozróżnienie to:

  • kapitał obcy
  • kapitał własny

Do kapitałów obcych zaliczamy wszystkie kredyty, pożyczki, leasingi czy fundusze pomocowe. Kapitał własny dzielimy na wewnętrzny i zewnętrzny. Kapitał własny wewnętrzny to zysk, sprzedaż majątku czy przyspieszenie obrotu kapitału. Kapitał własny zewnętrzny to na przykład emisja akcji czy dopłaty wspólników lub akcjonariuszy.

Ponieważ podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniej ścieżki dla Twojego start-upu może być trudne, warto zdecydować się na doradztwo biznesowe firmy consultingowej. We współpracy ze specjalistami podejmiesz wyważone i odpowiednie decyzje dla Twojego start-upu.

Zalety i wady konkretnych kapitałów

Doradcy z firmy consultingowej pomogą Ci podjąć decyzję. Należy ostrożnie oszacować ryzyko i stworzyć bilans korzyści, które mogą wyniknąć z danego rodzaju dokapitalizowania. W przypadku kapitału własnego niepodważalną zaletą może być brak konieczności zwrotu, co może dać nam większą niezależność. Jeżeli myślimy o kapitale obcym, należy wspomnieć, że jedną z jego zalet jest fakt, że proces pozyskania takiego kapitału jest prostszy, niż pozyskanie kapitału własnego.

Być może odpowiednia dla Ciebie będzie dotacja z UE? A może okaże się, że korzystny będzie crowdfunding, który pozwoli na pozyskanie finansów i jednoczesne polepszenie stanu komunikacji z targetem?

Nowa ścieżka finansowania start-upu to nie tylko wybór kapitału. Powinniśmy także zaplanować, w jaki sposób chcemy pozyskiwać klientów. Pozyskiwanie partnerów biznesowych to delikatny i złożony proces, dlatego warto zaplanować go uważnie i zatrudnić do tego odpowiednich specjalistów.