closedownload
Assay Group

Portfolio valuation

Transparentność w komunikacji, obiektywne podejście, uczciwość i społeczna odpowiedzialność w prowadzeniu biznesu zawsze stanowiły i będą stanowić dla Grupy Assay jeden z podstawowych filarów działalności. W związku z tym, na poniższych wykresach prezentujemy Państwu ostatnią aktualizację wyceny udziałów i akcji, jakie Grupa Assay posiada w swoich aktywach. *

Electromobility

Stationary

Software