+48 22 292 04 80 kontakt@assay.pl

Due diligence, czyli jak oszacować stan biznesu

Zanim rozmowy transakcyjne zwieńczą się sukcesem dla obu stron, trzeba podjąć kilka niezbędnych działań, by tak się stało. W przypadku sprzedaży firmy, planowanej fuzji, przekazania akcji lub udziałów, przy podziale lub połączeniu spółek kapitałowych, w procesie oddłużania, wywłaszczania czy szukania zewnętrznych inwestorów strategia jest podobna. Trzeba zrobić badanie przedinwestycyjne, które pomoże określić potencjalne ryzyko, czyli due diligence.

Czym jest due diligence?

Jeśli brać pod uwagę jego angielskie tłumaczenie, byłaby to „należyta staranność” i w zasadzie tego od firm konsultingowych wymaga się przede wszystkim. W nomenklaturze biznesowej oznacza ona pogłębioną, wieloaspektową analizę kondycyjną. Jest to rodzaj sprawnościowego egzaminu z dotychczasowego prowadzenia podmiotu. Ocenie podlegają takie dziedziny jak finansowa, handlowa, prawna, podatkowa i technologiczna. Uważne przyjrzenie się tym kwestiom pozwala oszacować straty i zyski, wychwycić mocne i słabe strony przedsiębiorstwa. Dzięki due diligence można świadomie zarządzać ryzykiem i uniknąć brzemiennych w skutkach decyzji, obciążających nasz portfel i przy okazji dobre imię firmy. Najczęstszymi przypadkami zlecania tej procedury są okoliczności, gdy dana firma chce kupić inną, choć odwrotna sytuacja, gdy to firma przejmowana zleca due diligence, nie należy do rzadkości. Potencjalni partnerzy biznesowi dostają zestawienie wnikliwych informacji i na tej podstawie decydują się na rozpoczęcie lub zaniechanie rozmów. W zależności od stopnia rozwoju podmiotów zajmujących się tego typu procedurą, proces wygląda nieco inaczej. Zależy to od wielu czynników, m. in. od infrastruktury organizacji, sposobu prowadzenia działalności, ilości pracowników, etc.

Jak wyglądają poszczególne etapy due diligence?

Pierwszą fazą jest stworzenie całościowego harmonogramu transakcji. Zawiera on poszczególne kroki, które firma konsultingowa zamierza urzeczywistnić i punkty decyzyjne w sprawie konkretnego podmiotu. Dzięki temu klient od początku jest w pełni poinformowany. Następnie podejmuje się analizę ryzyka inwestycyjnego. Szacuje się, czy finansowe mankamenty nie górują nad przewidywanym zyskiem, wynikającym z finalizacji umowy. W kolejnym etapie dokonuje się drobiazgowej analizy firmy, której będzie dotyczyć wymiana usług biznesowych. Zdobywa się informacje o kosztach, przychodach i strukturze otoczenia. Na kolejnych etapach klaruje się strategie dotyczące negocjacji. W dalszej kolejności ustala się sposób funkcjonowania struktury holdingowej, ustala się spółkę „matkę” i jej „córki”. Zwieńczeniem tego procesu jest formalizacja rozmów w postaci umowy i satysfakcji wszystkich podmiotów, biorących udział w due diligence. Dzięki zatrudnianiu zewnętrznych firm do przeprowadzania due diligence przedsiębiorstwa zyskują obiektywną i klarowną opinię o danym podmiocie biznesowym.