+48 22 292 04 80 kontakt@assay.pl

Dlaczego badania rynku w biznesie są tak ważne?

Badanie rynku jest częścią procesu badań marketingowych, polega na gromadzeniu informacji dotyczących zjawisk, czynników i tendencji rozwojowych konkretnej branży. Jednym z czynników przybliżających przedsiębiorstwo do sukcesu jest dokładne poznanie grupy docelowej, jej potrzeb i metod dotarcia. Badania rynku pozwalają na uzyskanie konkretnych informacji na temat preferencji konsumentów oraz zachowań konkurentów. Na podstawie uzyskanych danych wnioskuje się o tendencjach rozwojowych zjawisk rynkowych, co pomaga w późniejszym podejmowaniu korzystnych decyzji.

Jakie firmy korzystają z badań rynku?

Znajomość danych na temat popytu, podaży, czy konkurencji jest niezbędna, aby przedsiębiorstwo mogło prawidłowo prosperować, szczególnie dotyczy to dużych firm o ugruntowanej pozycji na rynku. Jest to niezwykle cenna wiedza, która determinuje przyszłe strategie marketingowe oraz pozwala osiągnąć przewagę nad konkurencją. Z możliwości, jakie daje obecnie badanie rynku korzystają przede wszystkim firmy, które planują ekspansję na nowy rynek, istniejące firmy, dla których dane dotyczące branży są niezwykle cenne oraz nowo powstające przedsiębiorstwa, które chcą pozyskać informacje na temat wielkości konkretnego rynku, barier wejścia i konkurencji. Badania rynku szczególnie przydają się w sytuacji wprowadzenia nowych usług lub linii produktów, rozpoczęcia nowej kampanii reklamowej lub w przypadku potrzeb maksymalnego wykorzystania możliwości produkcyjnych.

Dlaczego warto prowadzać badania rynku?

Oczywiście przeprowadzanie badań rynku nie jest obowiązkiem żadnej firmy, jednak przy ogromnej konkurencji rynkowej, każda firma walczy o jak najlepszą pozycję i sprzedaż swoich towarów oraz usług. Badania rynku pozwalają między innymi na lepsze zrozumienie potrzeb klientów, obserwację konkurencji na rynku i jej działań, zorientowanie się czy działania marketingowe przynoszą zamierzone efekty, uzyskanie informacji, co myślą o produkcie i usłudze obecni oraz potencjalni klienci, analizę rozwoju sytuacji rynkowej, obniżenie poziomu ryzyka związanego z kluczowymi decyzjami przedsiębiorstwa. Dzięki badaniom rynku managerowie firm mogą wyciągać wnioski i poddawać ocenie bieżące i przyszłe działania, dlatego są niezbędne w podejmowaniu strategicznych decyzji. Ponadto badania dają możliwość uzyskania wszechstronnego oglądu o efektach zarządzania, które wyrażają się w rezultatach na rynku.

Informacje pochodzące z badania rynku

Informacje, jakie przedsiębiorstwo może pozyskać z badania rynku to przede wszystkim stopień zadowolenia konsumentów, skuteczność działań promocyjnych, wielkość rynku, struktura rynku, wpływ marki, skuteczność w ustalaniu cen, możliwości segmentacji klientów oraz ich nastawienie do produktu i usług. Ponadto dzięki badaniom możemy przetestować produkt lub jego wstępną koncepcję. Do metod badań rynkowych możemy zaliczyć między innymi ankiety, wywiady, badania eksperymentalne, obserwacje, badania symulacyjne. Zwykle badania jakościowe są łączone z badaniami ilościowymi.