+48 22 292 04 80 kontakt@assay.pl

Czym jest elastyczność cenowa?

Elastyczność cenowa to termin, który od dawna znany jest w branżach consultingowych. To zjawisko, które wpływa na sposób funkcjonowania firmy. W dzisiejszym artykule poruszymy kwestię elastyczności cenowej, popytu, podaży oraz pricingu. Zapraszamy do lektury!

Elastyczność cenowa – definicja

Elastyczność cenowa jest miernikiem, który pokazuje nam reakcję klientów, a zatem także podaży na zmianę ceny dobra/ usługi/ produktu. O jej wartości dowiadujemy się dzięki obliczeniu jej jako procentowej zmianie w ilości popytu lub podaży podzielonej przez procentową zmianę w cenie.

Na czym polega?

Oszacowanie elastyczności cenowej pozwala nam określić, czy dany produkt lub usługa ma skłonność do zmieniania swojej ceny pod wpływem różnorakich czynników. Jeśli okaże się, że mamy do czynienia z elastyczną podażą lub popytem, to wtedy otrzymujemy wiadomość, że zależą one w głównej mierze od zmiany ceny. Nieelastyczny popyt lub podaż oznacza, że procentowa zmiana ceny nie zmieni w sposób diametralny procentowego odsetka podaży i popytu. Z kolei elastyczność jednostkowa oznacza, że przy procentowej zmianie ceny wystąpi równa jej procentowa zmiana podaży i popytu.

Co na nią wpływa?

Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na postać elastyczności cenowej. Warto pamiętać, że mogą one występować obok siebie. Elastyczność cenowa zależy od tego, czy na rynku istnieją substytuty naszego produktu oraz tego, jak wygląda ich dostępność. W następnej kolejności warto nadmienić o procentowym dochodzie, który jest przeznaczany na dany produkt/ usługę/ dobro. Jeśli podwyższymy cenę chleba o 15%, to klienci nie odczują tego, tak jak odczuliby to w przypadku podwyżki ceny samochodu o ten odsetek. Ważny jest także czas, który upłynął od momentu, gdy podwyższyliśmy cenę produktu czy usługi. Kolejną kwestią jest rozróżnienie dobra na produkty podstawowe i luksusowe.

Modele pricingu

Elastyczność cenowa w sposób prymarny oddziałuje na kondycję firmy. By zabezpieczyć się przed następstwami wahań rynkowych, przedsiębiorstwa często korzystają z usług profesjonalistów, takich jak Assay, by opracować model pricingu. Jest to indywidualna strategia, która pozwala utrzymać stabilność finansową.