+48 22 292 04 80 kontakt@assay.pl

Czym jest audyt finansowy firmy?

Według definicji słownikowej audyt to niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu, czy produktu. Audyt finansowy firmy to specyficzna odmiana audytu, którego celem jest dostarczenie przez biegłego rewidenta informacji o sytuacji majątkowej firmy.

Jednym z newralgicznych punktów każdego przedsiębiorstwa jest dział finansów. Od jego działania zależy bowiem w dużej mierze to, czy przedsiębiorstwo będzie uważane za uczciwe, rzetelne, czy dla każdego jasne będą rozliczenia, prowadzona rachunkowość etc.

Audyty finansowe - dla kogo?

Rewizja finansowa w danej firmie obejmuje sprawdzenie, czy sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa są zgodne z zasadami rachunkowości i z obowiązującym prawem. Co więcej, jego zadaniem jest sprawdzenie, czy sprawozdanie jest tożsame z zapisami w księgach rachunkowych oraz, czy zawarte w nim informacje są przedstawione czytelnie i przede wszystkim – rzetelnie.

Wiele z firm musi co roku przechodzić audyt. Wśród nich są m.in. banki, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz spółki akcyjne. Jednak z roku na rok coraz więcej firm, które nie są zobligowane do corocznych audytów, decyduje się na tę usługę. Dlaczego? Pozytywny wynik audytu jest w stanie znacznie podnieść prestiż danej firmy, sprawić, że potencjalni klienci zaczną postrzegać ją jako uczciwą i godną zaufania. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na audyt, mogą zyskać szerokie spojrzenie na firmę, zachodzące w niej procesy, a także zyskać cenne wskazówki, jak usprawnić liczne procesy finansowe.

Leczy i zapobiega

Ewentualne błędy i niewłaściwe działania, które zostaną zauważone podczas przeprowadzania audytu, powinny być traktowane jako motywacja do natychmiastowego wdrożenia działań mających za zadanie naprawienie błędów i unikanie ich w przyszłości. Pod tym względem, rolą audytu jest nie tylko leczenie, ale także zapobieganie nieprawidłowościom w przyszłości. Kierowanie się wskazówkami zawartymi w audycie może w krótkim czasie przyczynić się tego, że kolejny audyt będzie stanowił „laurkę” dla firmy, stanie się ukoronowaniem kolejnego etapu jej działalności.

Wizerunek

Osoby i firmy przeprowadzające profesjonalne audyty nierzadko postrzegane są jako „źli policjanci”, których zadaniem jest wytykanie błędów i nieprawidłowości. To bardzo błędny punkt widzenia, gdyż główną rolą tych osób jest badanie sprawozdań finansowych i ocena sytuacji majątkowej i finansowej firmy. W efekcie badanie to obejmuje pomoc dla księgowości, czy wypracowanie takich narzędzi, które pozwolą na zwiększenie efektywności działań finansowych.

Assay - oferta audytów finansowych

Assay – firma konsultingowa z Warszawy oferuje tworzenie audytów finansowych. Działanie to rozpoczynamy od przekrojowego przeglądu danych i dokumentacji firmy. Na podstawie tego badania wybieramy obszary, które wymagają naszej pomocy. Ich wstępna analiza pozwoli na ocenę nieprawidłowości, rozbieżności i nieścisłości w prezentowanych liczbach. Na koniec każdego audytu finansowego wracamy do klienta z precyzyjną informacją na temat wypracowanych rezultatów. Zachęcamy do korzystania z naszych usług!