+48 22 292 04 80 kontakt@assay.pl

Outsourcing Controllingu

Sprawne i efektywne alokowanie kosztów w firmie to podstawa jej funkcjonowania. Prowadząc procesy kontrolingowe, takie jak budżetowanie, alokacja kosztów, weryfikacja wydatków czy ocena zwrotów z inwestycji zawsze walczymy o to, żeby złotówka wydana w Twojej firmie, przyniosła jak najwięcej. Oddając procesy kontrolingowe w nasze ręce, masz pewność, że środki pracujące na Twoją firmie są wykorzystywane w możliwie najefektywniejszy sposób.

Outsourcing Controllingu - FAQ

Co to jest outsourcing controllingu?

Jest to oddanie niezależnego nadzoru finansowego w ręce Assay Consulting. Na bieżąco śledzimy wyniki finansowe Twojej firmy, wskazujemy szanse i zagrożenia oraz alarmujemy Cię o istotnych sytuacjach mogących stwarzać zagrożenie dla jej płynności lub bezpieczeństwa formalnego.

Czy outsourcing controllingu jest bezpieczny?

Tak. Wszystkie wymieniane dane są objęte bezwzględną tajemnicą handlową i nigdy nie są przekazywane innym osobom niż wskazane z imienia i nazwiska.

Co ma na celu outsourcing controllingu?

Outsourcing controllingu to usługa mająca na celu naświetlenie szans i zagrożeń płynących z bieżącej działalności i wyników finansowych firmy. Służy bieżącemu definiowaniu ryzyk i możliwości inwestycyjnych, które poprzez bezpośredni zakres kontroli wewnętrznej i księgowej mogą pozostać niezidentyfikowane.