closedownloadfacebookinstagramlinkedintwitter
Assay Group
Audyty i optymalizacja kosztowa

Lean management

Nasi specjaliści wspierają firmy we wprowadzaniu „szczupłego zarządzania” – koncepcji funkcjonowania firmy, której celem jest eliminowanie strat, bez względu na ich postać. Stratą w tym modelu jest wszystko, co generuje zbędne koszty lub minimalizuje zyski. Może to być czas, surowce, środki finansowe czy nadmiarowość wewnętrznych procesów. Decydując się na wdrożenie Lean Management możesz, dysponując tymi samymi zasobami co dotychczas, osiągać więcej. Dzięki lepszej alokacji czasu, materiałów i środków finansowych, Twoje przedsiębiorstwo może być bardziej konkurencyjne niż dotychczas.

Każdy projekt w zakresie Lean Management rozpoczynamy od wyznaczenia konkretnych obszarów, nad którymi będziemy pracować. Specyfikujemy wartość dodanączyli definiujemy co przynosi rzeczywistą korzyść dla organizacji. Zależy ona od charakteru przedsiębiorstwa, branży w której operuje a przede wszystkim od definicji klientów – końcowych i pośrednich.

Kolejnym krokiem jest mapowanie strumienia wartości – przedstawiamy tu krok po kroku, z wyjątkową dbałością o szczegóły, poszczególne etapy badanego procesu. Dążymy tu do eliminacji, zmiany lub połączenia kroków zbędnych i nieefektywnych tj. takich, które nie wnoszą wartości dodanej. Następnie przedstawiamy nowy, zrekonstruowany proces w pełnym jego zakresie, uwzględniający tylko konieczne lub dodające wartość kroki.

Value Stream Mapping jest procesem dającym najlepszy obraz faktycznego funkcjonowania danego obszaru firmy krok po kroku, uwidaczniając straty materialne, czasowe i nieefektywnie wykonywane czynności. Należy przy tym pamiętać, że ostatnim etapem Lean Management’u jest ciągłe dążenie do perfekcji. W ramach projektu uczymy się pracy w danej organizacji wg metodologii Lean tak, aby stał się on częścią DNA organizacji i wywoływał pożądane, eliminujące straty zachowania u wszystkich jej członków.