closedownloadfacebookinstagramlinkedintwitter
Assay Group
Doradztwo biznesowe i gospodarcze

Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem

Wiedza o ryzykach – zarówno rynkowych jak i specyficznych dla Twojej firmy – jak i możliwość zapobiegania im, są niezwykle istotne dla jej sprawnego i przewidywalnego funkcjonowania. Nasz zespół sprawnie identyfikuje ryzyka – zarówno istniejące jak i potencjalne. Rekomendujemy czynności, które zapobiegają ich wystąpieniu. Specjalizujemy się w działaniach profilaktycznych i dostosowawczych, zawsze kierując się zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Kompleksowe rekomendacje pomogą Ci zapoznać się z wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami oraz zapobiec ich materializacji.

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i strategicznym

Zarządzanie ryzykiem w naszym wydaniu rozpoczynamy od przygotowania wielowymiarowej matrycy czynników ryzyka. Pomagamy Twojej firmie rozróżnić ryzyka specyficzne tj. takie, na które masz lub powinieneś mieć wpływ, od ryzyk systemowych. Zagrożenia te, związane stricte z rynkiem i otoczeniem Twojego przedsiębiorstwa, nie są proste do zarządzenia. Nie zmienia to faktu, że świadomość prawdopodobieństwa i potencjału ich wystąpienia, pozwoli Twojej firmie odpowiednio zarządzić ryzykiem i przygotować się na ich pojawienie w odpowiednim miejscu i czasie.

W ramach projektów zarządzania ryzykiem, wspieramy Cię w rozróżnieniu ryzyk operacyjnych od strategicznych. W celu prawidłowego zarządzenia sytuacją musimy wiedzieć, jakiego horyzontu czasowego i obszaru działalności dotyczy dane ryzyko. Jest to niezmiernie istotne w priorytetyzacji i samym doborze działań mających na celu jego minimalizację.

Wspólnie z Tobą przygotowujemy plany mające na celu zarządzanie ryzykami spekulacyjnymi. Nie są to ryzyka, co do których możemy mieć pewność wystąpienia – nie zmienia to faktu, że musimy określać mniej i bardziej prawdopodobne okoliczności rynkowe. W połączeniu z rekomendacjami poświęconymi zarządzaniu ryzykiemczystym, projekt zrealizowany z nami pozwoli Ci na minimalizację negatywnego wpływu szerokiego spektrum zagrożeń na Twoją firmę. Dzięki sprawnym, dynamicznym i profesjonalnym procesom zarządzania ryzykiem, będziesz w stanie osiągnąć przewagę konkurencyjną w sytuacjach, w których przedsiębiorstwa słabiej przygotowane, ponoszą straty.