closedownloadfacebookinstagramlinkedintwitter
Assay Group
Audyty i optymalizacja kosztowa

Elastyczność cenowa i pricing

Cena to jeden z najistotniejszych czynników wpływających na efektywność, wolumen i zyskowność sprzedaży firmy. W oparciu o najnowsze metodologie prowadzimy kompleksowe analizy efektywności polityki cenowej firm z każdej branży. W całym procesie wspólnie z Tobą ustalamy ceny, rabaty i dotyczące ich progi w taki sposób, żeby Twoja firma mogła budować przewagę rynkową i umacniać swoją pozycję, nie rezygnując jednocześnie z generowania stabilnych zysków. W tym i innych obszarach Assay Consulting cechuje zawsze indywidualne podejście, dostosowane do każdego klienta i branży, w której operuje.

Dobrze dobrany model pricing’u to skuteczne narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej. Istotą adekwatnej polityki cenowej jest precyzyjne wyważenie cen oferowanych produktów z projektowanym wolumenem sprzedaży. Celem tego działania jest maksymalizacja masy marży tj. kwoty pieniędzy, którą produkt czy linia produktowa przynosi do firmy. Polityka cenowa, która dobrze trafia w wybrany rynek staje się przyczynkiem do zwiększonych zysków, pozwalających na reinwestowanie środków i szybsze budowanie udziałów rynkowych. 

Do wypracowania dobrego dla Twojego przedsiębiorstwa modelu pricing’u, konieczne jest przeprowadzenie wnikliwej analizy z zakresu elastyczności celowej. Prowadząc projekt dla Twojej firmy musimy odpowiedzieć na szereg trudnych, niemniej bardzo potrzebnych pytań takich jak:

  • Jak na wyniki sprzedażowe w wolumenie i wartości wpłynęłaby podwyżka cen o 10%?
  • Czy obniżenie ceny o 0,2 PLN na sztuce wygeneruje masę marży powiększającą nasz zysk?
  • Jak wysoka jest elastyczność cenowa naszych produktów? Jak wpływają na nią zachowania naszej konkurencji?
  • Czy polityka rabatowa firmy jest prawidłowa w przypadku wszystkich produktów, kategorii i grup klienckich?

Odpowiedzi na te i inne pytanie mają na celu doprowadzenie Cię do trafnych wniosków w zakresie polityki cenowej. Dobrze poukładany pricing jest podstawą w budowaniu przewagi konkurencyjnej – w każdej branży, w której Twój produkt czy usługa mają jakiekolwiek substytuty lub produkty zbliżone do wytwarzanych przez Twoją firmę.