+48 22 292 04 80 kontakt@assay.pl

Lean management

Nasi specjaliści wspierają firmy we wprowadzaniu „szczupłego zarządzania” – koncepcji funkcjonowania firmy, której celem jest eliminowanie strat, bez względu na ich postać. Stratą w tym modelu jest wszystko, co generuje zbędne koszty lub minimalizuje zyski. Może to być czas, surowce, środki finansowe czy nadmiarowość wewnętrznych procesów. Decydując się na wdrożenie Lean Management możesz, dysponując tymi samymi zasobami co dotychczas, osiągać więcej. Dzięki lepszej alokacji czasu, materiałów i środków finansowych, Twoje przedsiębiorstwo może być bardziej konkurencyjne niż dotychczas.

Każdy projekt w zakresie Lean Management rozpoczynamy od wyznaczenia konkretnych obszarów, nad którymi będziemy pracować. Specyfikujemy wartość dodaną czyli definiujemy co przynosi rzeczywistą korzyść dla organizacji. Zależy ona od charakteru przedsiębiorstwa, branży w której operuje a przede wszystkim od definicji klientów – końcowych i pośrednich.

Kolejnym krokiem jest mapowanie strumienia wartości – przedstawiamy tu krok po kroku, z wyjątkową dbałością o szczegóły, poszczególne etapy badanego procesu. Dążymy tu do eliminacji, zmiany lub połączenia kroków zbędnych i nieefektywnych tj. takich, które nie wnoszą wartości dodanej. Następnie przedstawiamy nowy, zrekonstruowany proces w pełnym jego zakresie, uwzględniający tylko konieczne lub dodające wartość kroki.

Value Stream Mapping jest procesem dającym najlepszy obraz faktycznego funkcjonowania danego obszaru firmy krok po kroku, uwidaczniając straty materialne, czasowe i nieefektywnie wykonywane czynności. Należy przy tym pamiętać, że ostatnim etapem Lean Management’u jest ciągłe dążenie do perfekcji. W ramach projektu uczymy się pracy w danej organizacji wg metodologii Lean tak, aby stał się on częścią DNA organizacji i wywoływał pożądane, eliminujące straty zachowania u wszystkich jej członków.

Lean management - FAQ

Co to jest Lean Management?

Lean Management jest stylem zarządzania, opartym na elastyczności, wysokiej jakości, ciągłym doskonaleniu oraz – przede wszystkim – eliminacji strat i marnotrawstwa. Projekt Lean Management polega na bardzo dokładnym zbadaniu danego procesu, np. produkcyjnego, oraz wybraniu kroków które nie wnoszą wartości dodanej dla końcowego odbiorcy, a następnie ich wyeliminowaniu jako strat.

Czy koncepcja Lean Management ma zastosowanie tylko w produkcji?

Nie. Obecnie nowatorskie podejście do Lean Managementu jako bezwzględnej eliminacji strat i marnotrawstwa odnosi się do wszystkich działań, jakie realizuje przedsiębiorstwo – włączając w to samą pracę biur głównych.

Ile trwa i kosztuje projekt Lean Managementu?

Projekty Lean Managementu cechuje bardzo różna skala. Jeden projekt może zająć od 2 nawet do 12 miesięcy i jest każdorazowo wyceniany indywidualnie. Główne wypadkowe to poziom skomplikowania procesu oraz kształt drogi produktu do rynku.