+48 22 292 04 80 kontakt@assay.pl

Elastyczność cenowa i pricing

Cena to jeden z najistotniejszych czynników wpływających na efektywność, wolumen i zyskowność sprzedaży firmy. W oparciu o najnowsze metodologie prowadzimy kompleksowe analizy efektywności polityki cenowej firm z każdej branży. W całym procesie wspólnie z Tobą ustalamy ceny, rabaty i dotyczące ich progi w taki sposób, żeby Twoja firma mogła budować przewagę rynkową i umacniać swoją pozycję, nie rezygnując jednocześnie z generowania stabilnych zysków. W tym i innych obszarach Assay Consulting cechuje zawsze indywidualne podejście, dostosowane do każdego klienta i branży, w której operuje.

Dobrze dobrany model pricing’u to skuteczne narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej. Istotą adekwatnej polityki cenowej jest precyzyjne wyważenie cen oferowanych produktów z projektowanym wolumenem sprzedaży. Celem tego działania jest maksymalizacja masy marży tj. kwoty pieniędzy, którą produkt czy linia produktowa przynosi do firmy. Polityka cenowa, która dobrze trafia w wybrany rynek staje się przyczynkiem do zwiększonych zysków, pozwalających na reinwestowanie środków i szybsze budowanie udziałów rynkowych.

Do wypracowania dobrego dla Twojego przedsiębiorstwa modelu pricing’u, konieczne jest przeprowadzenie wnikliwej analizy z zakresu elastyczności celowej. Prowadząc projekt dla Twojej firmy musimy odpowiedzieć na szereg trudnych, niemniej bardzo potrzebnych pytań takich jak:

  • Jak na wyniki sprzedażowe w wolumenie i wartości wpłynęłaby podwyżka cen o 10%?
  • Czy obniżenie ceny o 0,2 PLN na sztuce wygeneruje masę marży powiększającą nasz zysk?
  • Jak wysoka jest elastyczność cenowa naszych produktów? Jak wpływają na nią zachowania naszej konkurencji?
  • Czy polityka rabatowa firmy jest prawidłowa w przypadku wszystkich produktów, kategorii i grup klienckich?

Odpowiedzi na te i inne pytanie mają na celu doprowadzenie Cię do trafnych wniosków w zakresie polityki cenowej. Dobrze poukładany pricing jest podstawą w budowaniu przewagi konkurencyjnej – w każdej branży, w której Twój produkt czy usługa mają jakiekolwiek substytuty lub produkty zbliżone do wytwarzanych przez Twoją firmę.

Elastyczność cenowa i pricing – FAQ

Co to jest elastyczność cenowa?

Elastyczność cenowa to stosunek zmiany popytu do zmiany ceny. W praktyce oznacza to, że badanie elastyczności cenowej daje odpowiedź na pytanie o zmianę wielkości sprzedaży w stosunku do podwyżki lub obniżki cen, tym samym definiując optymalną cenę dla maksymalizacji zysku firmy.

Co to jest pricing?

Pricing to polityka cenowa firmy. Jest to element strategii definiujący poziomy cenowe danych produktów i ich grup. Strategia pricingu jest obok marketingu jednym z najważniejszych czynników definiujących sukces rynkowy produktu czy usługi.

Ile kosztuje i trwa projekt optymalizacji cen?

Każdy projekt związany z pricingiem wyceniany jest indywidualnie. Ramy czasowe są uzależnione od podobnych czynników takich jak ilość produktów objętych projektem, wielkość przedsiębiorstwa czy poziom skomplikowania i rozwoju rynku, na którym operuje firma.