closedownloadfacebookinstagramlinkedintwitter
Assay Group
Audyty i optymalizacja kosztowa

Audyt przedsiębiorstwa

W ramach usług świadczonych przez Assay Consulting & Research prowadzimy kompleksowe audyty finansowe i audyty procesowe. Jeżeli chcesz przyjrzeć się danemu obszarowi Twojej firmy, zbadać jego efektywność lub zgodność z obowiązującymi przepisami i procedurami, dobrze trafiłeś. Zespół profesjonalistów przeprowadzi audyt danego obszaru Twojej firmy – lub jej całości – i będzie w stanie nakreślić Ci ewentualne obszary do poprawy. Każdy audyt traktujemy bardzo poważnie i szczegółowo a wnioski z niego płynące zawsze odpowiadają na zadane przed nim pytania. Wiemy, że każda firma, każda branża i każdy sektor są inne – stąd zawsze działamy w sposób dopasowany do klienta, unikając szablonów i przesadnej standaryzacji, szkodliwej dla rekomendacji dotyczących firmy.

Audyty finansowe

Audyty finansowe rozpoczynamy od przekrojowego przeglądu danych i dokumentacji firmy, której audyt dotyczy. Na jego podstawie wybieramy obszary, na których będziemy chcieli się skupić – najczęściej jest ich wiele, podobnie jak wielowątkowi są nasi klienci. Po wstępnej analizie i określeniu kierunków działania rozpoczynamy szczegółowy przegląd dokumentów finansowych, skupiony na ocenie nieprawidłowości, rozbieżności i nieścisłości w prezentowanych liczbach. Na koniec każdego audytu finansowego wracamy do Ciebie z precyzyjną informacją na temat wypracowanych rezultatów. Zawsze przygotowujemy też rekomendacje, które pomogą zapobiegać powstawaniu kolejnych nieprawidłowości i pozwolą na odpowiednie zarządzanie ryzykiem w tym zakresie.

Audyty procesowe

Audyty procesowe są innym, skupionym na szerszej ocenie funkcjonowania firmy projektem. Każde przegląd procesów działających w przedsiębiorstwie wymaga w pełni indywidualnego, opartego o doświadczenie i znajomość branży podejścia. Nie mamy tu tak dużo do czynienia z ustawami, rozporządzeniami, dyrektywami i orzecznictwem jak w przypadku audytów finansowych. W ramach przeglądu procesowego analizujemy krok po kroku jakie czynności w ramach danego procesu wykonują poszczególni pracownicy i systemy. Badamy obieg informacji i dokumentów. Szukamy zbędnych nakładów pracy, nie przynoszących pożądanych efektów oraz przypadków zdublowanego działania. Często posługując się metodologią mieszczącą się w ramach Lean Management’u pomagamy Ci wdrożyć usprawnienia w firmie, maksymalizując jej efektywność.

Audyt procesowy traktować można jako przekrojowy przegląd poszczególnych ogniw mieszących się w ramach organizacji i w jej otoczeniu, badający jednocześnie ich wzajemny wpływ na siebie. Głównym celem jest tu minimalizacja zasobów nie dodających wartości czyli takich, które są spalane na potrzebach wewnętrznych organizacji w nadmiernej ilości. Audyt procesowy skupiony na kreowaniu rozwiązań pomoże Twojej firmie utylizować zasoby na generowaniu popytu w dużo większym stopniu niż dotychczas.