dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

W co inwestować małe kwoty? Przegląd możliwości

Assay Group

Wiele osób wciąż sądzi, że inwestowanie jest działaniem, na które można zdecydować się jedynie w przypadku posiadania dużej gotówki. Czy w rzeczywistości inwestorzy indywidualni (osoby fizyczne utrzymujące się np. z prowadzenia małej firmy czy zatrudnione na umowę o pracę) to grupa, w przypadku której inwestycje nie mają sensu? Wręcz przeciwnie! Nawet w przypadku skromnych zasobów gotówki jest to możliwe. W co inwestować małe kwoty?

Inwestowanie małych kwot – kiedy warto?

Decydując się na inwestowanie jedynie niewielkich sum pieniędzy, trudno liczyć na wielotysięczne zyski w krótkiej perspektywie. Nie oznacza to jednak, że tego typu działania są pozbawione sensu. Na obracanie nieznacznymi kwotami powinni zdecydować się wszyscy ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z inwestowaniem. Dzięki temu zyskają oni cenne doświadczenie i wiedzę na temat funkcjonowania rynków finansowych. Różnego rodzaju drobne inwestycje to także dobry sposób na naukę panowania nad emocjami. Tego typu wiedza jest czasem cenniejsza od pieniędzy i z pewnością będzie użyteczna w przypadku inwestycji na większą skalę.

Z tego powodu jest to rozwiązanie zalecane np. dla studentów, którzy nie mają jeszcze dużych zasobów gotówki, lecz pragną aktywnie działać w przyszłości na szeroko rozumianym rynku finansowym. W co najlepiej zainwestować oszczędności w takiej sytuacji? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie – decyzja powinna być uzależniona od naszych indywidualnych oczekiwań i preferencji.

W co zainwestować gotówkę?

Obecnie istnieje wiele możliwości na to, jak pomnażać małe kwoty. Nowoczesne rynki finansowe oferują zarówno takie produkty, które wraz z większym ryzykiem niosą za sobą większą szansę na wysokie zarobki, jak i rozwiązania dające mniejszy, lecz stabilny dochód.

Akcje

Jednym z popularnych sposobów inwestowania są akcje przedsiębiorstw. Aby osiągnąć zysk, należy sprzedać papiery wartościowe po kursie przewyższającym cenę zakupu oraz koszt transakcji, czyli odsetki. Nabywanie akcji może odbywać się na dwa sposoby – na rynku publicznym (w Polsce jest to Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) bądź na rynku prywatnym. W tym ostatnim przypadku możliwe jest zakupienie akcji za pośrednictwem prywatnych firm inwestycyjnych (do takich podmiotów należy np. Assay). Jest to dobre rozwiązanie, gdy pojawia się możliwość zakupu papierów wartościowych nieznanej, lecz perspektywicznej firmy. Jeśli startup osiągnie biznesowy sukces, nawet inwestycje z małym kapitałem mogą przynieść zyski na poziomie znacznie przewyższającym zainwestowane kwoty.

Obligacje skarbowe i korporacyjne – bezpieczne papiery wartościowe

Innym rozwiązaniem jest zakup obligacji skarbowych (tj. emitowanych przez Skarb Państwa) lub korporacyjnych (firmowych). Pierwsze rozwiązanie jest niemal pozbawione ryzyka, ale początkującym inwestorom poleca się raczej wybór drugiego wariantu. Dlaczego? Wytłumaczenie jest proste: ponieważ nabywając obligacje firmowe młodzi obligatariusze będą bardziej zmotywowani do monitorowania losów danego przedsiębiorstwa. Poprzez analizowanie np. sprawozdań finansowych i raportów giełdowych nauczą się oni, w jaki sposób szybko i trafnie ocenić zarówno bieżącą kondycję spółki, jak i jej perspektywy na przyszłość.

Inwestycje na początek

Przedstawione wyżej rodzaje produktów finansowych to nie jedyne metody na inwestowanie małych pieniędzy. Oprócz nich wyróżnia się jeszcze między innymi: rozwiązania dłużne, takie jak obligacje, pożyczki i weksle, kontrakty terminowe, kryptowaluty oraz wiele innych. Oczywiście, należy przy tym pamiętać, że inwestowanie niewielkich kwot, podobnie jak „tradycyjne” inwestowanie, także niesie za sobą ryzyko utraty części, a nawet całości kapitału. Z drugiej strony, w przypadku niewielkich sum, strata nie powinna być zbyt bolesna, a nauka wyniesiona z tej nietypowej lekcji z pewnością okaże się bezcenna w przyszłości.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: