dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Startupy pozytywnego wpływu - co to takiego jest?

Assay Group

Podczas gdy w dwudziestym wieku działalność przedsiębiorstw była nastawiona wyłącznie na zysk, obecnie wygląda to nieco inaczej. Rzecz jasna, osiąganie dochodów wciąż jest lejtmotywem działań przedsiębiorców, ale zwraca się uwagę również na zrównoważony rozwój i troskę o stan środowiska naturalnego. Koncepcją, która zdobywa popularność, jest startup pozytywnego wpływu, czyli biznes odpowiedzialny społecznie. Co to takiego jest?

Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)?

Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, która narodziła się pod koniec poprzedniego stulecia, ale zyskała dużą popularność w XXI wieku. Istota tego podejścia jest całkiem prosta. CSR oznacza, że owszem, firma dąży do zysków i zwiększenia udziałów w rynku, ale nie powinna ona stracić swojego „ludzkiego” wymiaru. A zatem, biznes powinien działać z uwzględnieniem potrzeb, jakie mają:

 • różne grupy interesariuszy (kontrahenci, pracownicy, ale także lokalne społeczności itp.),
 • środowisko naturalne.

Firma powinna jednocześnie generować zyski, poprawiać warunki życia pracowników i społeczności, promować wartości społeczne oraz wspierać środowisko naturalne. Takie połączenie oznacza zrównoważony rozwój w firmie.

Polityka zrównoważonego rozwoju w firmie – jak może wyglądać?

Oto przykładowe działania społeczne firm:

 • stosowanie dobrych dla środowiska technologii produkcyjnych,
 • zapewnienie uczciwych i przejrzystych warunków pracy w firmie,
 • wspieranie lokalnych społeczności – może się to odbywać np. poprzez projekty kulturalne i edukacyjne,
 • etyczne podejście do działalności biznesowej.

Z kolei poniżej przedstawiamy kolejne społecznie pożądane cele, które mogą poprzez swoją działalność realizować firmy pozytywnego wpływu:

 • równość płci,
 • dostęp do ekologicznych, odnawialnych źródeł energii,
 • poprawa jakości edukacji,

oraz wiele innych.

CSR – korzyści

Działania z obszaru CSR mogą wynikać z altruizmu przedsiębiorcy, który chce „nieść kaganek oświaty” czy zmieniać świat na lepsze. Oczywiście, istotne są również te bardziej przyziemne sprawy. Jeśli chodzi o korzyści z wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, ważne jest dążenie do poprawy wizerunku – firma stosująca się do CSR uchodzi za przyjazną organizację, co pomaga jej w aktywności medialnej i zachęcaniu do siebie nowych klientów. Z kolei programy i benefity pracownicze sprawiają, że w firmie spada wskaźnik rotacji, dzięki czemu organizacja działa efektywniej.

Społeczna odpowiedzialność biznesu dla małych i dużych

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest kojarzona przede wszystkim z gigantami rynkowymi z branży produkcyjnej, energetycznej, motoryzacyjnej czy petrochemicznej, tzn. takich branż, które niszczą środowisko naturalne.

Nie powinniśmy jednak myśleć, że CSR jest zarezerwowana wyłącznie dla dużych firm o stabilnej pozycji na rynku. Wręcz przeciwnie – coraz częściej można spotkać się z takim typem firmy jak społeczny startup. Jak startupy w Polsce dbają o zrównoważony biznes? Wydaje się, że dobrze pokazuje to raport „Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna innowacja społeczna”. Dokument ten powstał dzięki inicjatywnie Akademii Leona Koźmińskiego. Zawiera on m.in. wypowiedzi ekspertów odnośnie wpływu, jaki na rynek wywierają startupy odpowiedzialne społecznie.

Ważną część raportu stanowią case studies startupów, które mają na celu stworzenie innowacyjnych, korzystnych dla środowiska naturalnego towarów lub usług. Wskazano np. startup, który zajmuje się opracowywaniem bioproduktów, a także firmę tworzącą system raportowania śladu węglowego.

Jak widać, można połączyć robienie biznesu z wdrażaniem inicjatyw, które mają pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego. Na czoło wysuwają się tu startupy pozytywnego wpływu. Firmy te są niewielkie – dopiero stają one w szranki z istniejącymi gigantami rynkowymi. Startupy dynamicznie się jednak rozwijają i można liczyć na to, że w następnych latach ich działania przyniosą wymierne efekty.

 Poprzedni artykuł
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: