dictionary-emptydownloadfacebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successpersonpointerpress-emptytimetwitter

Czy wkrótce będzie odbicie po słabym okresie?

Assay Group

Począwszy od 2020 roku, światowa i krajowa gospodarka są narażone na silne turbulencje. Najpierw – pandemia koronawirusa, która okazała się końcem kilkuletniej hossy gospodarczej i spowodowała poważne trudności w logistyce czy branży HoReCa. Potem – konflikt między Rosją i Ukrainą, czyli państwami odgrywającymi ważną rolę w sektorze energetycznym, naftowym czy zbożowym. Trudności te odbiły się także na polskim rynku finansowym, powodując słaby okres na giełdzie. Jakie są prognozy w kwestii „giełda notowania”? Nie damy Ci jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie i czy warto inwestować, a nasz tekst nie jest poradą inwestycyjną. Liczymy jednak, że poniższe rozważania rozjaśnią Ci całą sytuację.

Giełda – słabszy okres kiedyś się skończy?

Jeśli chodzi o ostatnie lata na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), notowania przyprawiają o zawrót głowy nawet doświadczonych ekonomistów. Aby móc się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na notowania WIG20, czyli indeksu giełdowego skupiającego dwadzieścia spółek o największej kapitalizacji na warszawskiej giełdzie (do WIG20 należą tak znaczące podmioty, jak na przykład PKN Orlen, CD Projekt czy PKO BP).

Z wykresu historycznego, który znajduje się np. w serwisie Bankier.pl, można wysnuć m.in. następujące wnioski:

 • jeszcze na kilka miesięcy przed wybuchem pandemii koronawirusa indeks giełdowy WIG20 utrzymywał się na solidnym poziomie wynoszącym nieco ponad dwa tysiące punktów. Co ciekawe, już wtedy było to nieco mniej w porównaniu do poprzednich kilkunastu miesięcy, kiedy to wartość indeksu WIG20 oscylowała w granicach ok. 2250-2500 punktów. Czyżby już wtedy zanosiło się na gospodarcze osłabienie, a pandemia koronawirusa stanowiła jedynie kroplę, która przelała czarę?
 • pierwsza połowa 2020 roku to niezwykle gwałtowny spadek całego indeksu. Wówczas to tzw. dołek osiągnął poziom ok. 1200 punktów,
 • co ciekawe, dość szybko nastąpiło odbicie na giełdzie, ponieważ już po kilku miesiącach WIG20 wzrósł do ok. 1750 punktów. W drugiej połowie roku przyszło jednak ponowne załamanie. Generalne, załamania te miały korelację czasową z kolejnymi falami pandemii oraz informacjami o pogarszającym się stanie gospodarki,
 • wzrosty na giełdzie trwały właściwie przez cały 2021 rok, a okresowo indeks ten wykazywał wartość zbliżoną do stanu sprzed pandemii. Ekonomiści byli wówczas optymistyczni co do dalszego rozwoju gospodarczego,
 • w lutym 2022 roku nastąpiło kolejne załamanie. Nie było ono wprawdzie tak natychmiastowe, jak w przypadku kryzysu covidowego, ale jego skutki okazały się zbliżone – rozumie się przez to spadek do poziomu ok. 1200-1300 punktów,
 • w październiku 2022 roku sytuacja nieznacznie się poprawiła – to kolejna już próba odbicia od dołka.

Czy nadejdzie lepszy okres na giełdzie?

Niestety, nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Obecna sytuacja na rynku finansowym jest mocno niepewna, w związku z czym trzeba liczyć się z poważnym zagrożeniem w postaci kolejnego kryzysu, który doprowadzi do kolejnego tąpnięcia na giełdzie.

Choć październik był dość dobrym miesiącem patrząc od początku bessy, nie oznacza to jeszcze, że problemy zostały zażegnane. Taki stan rzeczy wynika z faktu, iż zdaniem części ekonomistów październikowe odbicie to jedynie korekta po gwałtownych spadkach, które miały miejsce w czasie kilku poprzednich miesięcy. Ich twierdzenie wydaje się być oparte o wieloletnią praktykę giełdową, kiedy to po silnych spadkach lub wzrostach następowała zazwyczaj nieznaczna korekta w drugą stronę. To, jaki będzie zasięg październikowego odbicia, na dzień 7 listopada 2022 roku pozostaje jednak wielką niewiadomą.

Zmienność na GPW oznacza większe ryzyko

Niezależnie od tego, kiedy naszym zdaniem nadejdą lepsze notowania na giełdzie, pewne jest jedno. Obecna sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych to stan podwyższonego ryzyka. Ryzyko – rozumiane jako prawdopodobieństwo osiągnięcia strat w przyszłości – jest nieodłącznym elementem każdej formy inwestycji, ale nabiera ono wyjątkowego znaczenia w tak trudnej sytuacji jak obecna. Im wyższa zmienność na rynku finansowym (a ostatnie lata są tego najlepszym dowodem), tym poważniejsze zagrożenie utraty kapitału.

 Poprzedni artykuł Następny artykuł 
Masz pomysł na artykuł sekcji blog? Chcesz podzielić się przemyśleniami? Napisz do nas!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Assay oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Assay Management Sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000793021, NIP: 5213870087, REGON: 383754050
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Dariusz Chmielewski - pod adresem emai: iod@assay.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Polecane artykuły: